16 októbra 2020

Cestujeme za zdravím

Cestovný ruch stojí pred novými výzvami. Všadeprítomný pojem udržateľnosť rezonuje naprieč všetkými aktivitami spoločnosti. Je kľúčovou témou pri rokovaniach svetových lídrov, v turizme je ústredným bodom programov rozvoja už niekoľko rokov.

:: Slovensko > Cestovanie > Cestujeme za zdravím

Napriek tomu, že momentálne je cestovný ruch už takmer rok v ťažkostiach, v spoločnosti je dlhodobo chápaný ako významná hybná sila ekonomiky. Niektoré prejavy turizmu však majú na životné prostredie negatívny dopad. Príkladom je masový turizmus spôsobovaný umelo vytváraným fenoménom lastminute, ktorým sa neprimerane preťažujú letecké koridory aj početné dovolenkové destinácie, ktoré prerástli do neúnosných rozmerov. Došli sme do bodu, kedy je potrebné zastaviť sa, zhodnotiť minulosť, prijať opatrenia a vykročiť ponovom do budúcnosti.

Cestovanie pre zdravie

Niektoré odvetvia cestovania, keď sa robia správne, môžu prinášať celospoločenský prospech. Zdravie ľudskej populácie je významným ukazovateľom úrovne novodobej spoločnosti. V tejto oblasti sa môže dostať ekonomikám atraktívnych krajín výraznej pomoci práve od turizmu. Napĺňať potreby spoločnosti neustálym zvyšovaním produkcie a následným konzumom už nie je ďalej možné. Preto je potrebné vyskúšať iné riešenia. Ich funkčnosť je už overená a v zásade sa jedná o jdnoduché nástroje, napríklad úspornosť, zefektívňovanie, nové koncepcie a pohľady na doterajšie fungovanie tržného systému, spločnosti a sveta.

Na udržiavanie zdravia populácie sú vynakladané najväčšie výdaje v rozpočtoch jednotlivých štátov, výskume, zdravotníctve, farmácii a najmä od pacientov. Otázkou je ako zabezpečiť ich návratnosť, kde vziať na tieto výdaje? Koľko je potrebné vyprodukovať, predať a skonzumovať, aby mohli byť potreby zdravia uspokojené? Navyše ak konzum samotný je v rozpore so zdravím. Dnes už vieme, že cesty neustáleho zvyšovania produkcie neprinášajú požadované ciele. Koncept rastu HDP je zastaralý a ako sa ukazuje, už vyčerpal svoje možnosti. Moderní marketéri prijali základné pravidlo logistiky: ušetrené Euro (dolár) netreba zarobiť, ba ani zdaniť, preto sú takéto riešenia výhodnejšie a dokonca ohľaduplné k životnému prostrediu.

Túto logistickú teóriu môžeme výborne aplikovať aj na cestovný ruch. "Cestovanie pre zdravie" dokáže ušetriť prostriedky, ktoré sú vynakladané na zdravotníctvo. Navyše prináša príjmy z pobytov, zájazov, ciest. Dvojitý efekt! Aj farmaceutický priemysel by mal tieto argumenty odobriť a čiastočne sprístupniť priestor zdravia týmto novým trendom. Možno ich dokonca podporiť investíciami, či inak aktívne sa spolupodieľať.

Je viacero disciplín v cestovnom ruchu, ktoré preukázateľne pozitívne ovplyvňujú zdravotný stav človeka.
Aktívna dovolenka: turistika, cykloturistika, lyžovanie, plávanie, potápanie, horolezectvo, rafting a pod.
Wellness-relax: golf, kúpele, wellnes, masáže, aquaparky a ďalšie. Tieto formy cestovania prinášajú aktívny pohyb, pobyt v prírode na čerstvom vzduchu, na slnku, relax, odpočinok, pozitívne zážitky, upokojujú, regenerujú a ozdravujú. Aktivity, ktoré môžeme zažiť v rôznych formách na rôznych miestach sveta, stačí len vycestovať.

Na čo sa zamerať na cestách

 • Kinezioterapia = liečenie pohybom na čerstvom vzduchu, prechádzky turistika - ideálne pre ozdravenie ľudí zo zamorených a priemyselných oblastí.
 • Thalasoterapia = liečenie morom, pozitívne účinky slanej vody, morská soľ, Mŕtve more, aktívny pohyb, bosá noha kráčajúca po piesku = masáž, piling...
 • Helioterapia = liečba slnkom, zdravé opaľovanie = vitamín D, posilňovanie imunity.
 • Klimatoterapia = terapia čistým vzduchom
 • Kúpeľníctvo = liečenie termálnou, minerál. vodou, bahnom
 • Haybath = liečenie senom, neveríte? - Hotel Heubad
 • Hipoterapia = jazda na koni lieči telo i dušu

Aj dobré jedlo môže ovplyvniť zdravie človeka alebo ho inšpirovať k zmene nesprávnych, zabehnutých spôsobov bežného života. Kto už podnikol cesty za zdravou kuchyňou, naučil sa miestne kulinárske postupy, získal zaujímavé recepty, spoznal nové suroviny.

Agroturistika a pobyty na farme priblížia mestskému človeku spôsob vidieckeho života, rozšíria povedomie o reálnej ekológii a produkcii biopotravín. Výrazný prínos má telocvik a neobvyklé pohybové či dychové cvičenia, jóga, ktoré hľadáme u vyhlásených majstrov z Ázie, Afriky, Ameriky. Šmahom môžeme pridať exotiku, ktorá v rozumnom rozsahu tiež prospieva. Miešanie rás a kultúr bolo vždy na prospech civilizácie. Aj poznávanie histórie, pamiatok, kultúry, autentičnosti môže pomôcť spoločnému cieľu. Poznávanie oslobodzuje a iba vzdelaní ľudia dokážu spolupracovať a napredovať.

Novinka v turizme - virtuálne cestovanie

Bolo by lákavé vyskúšať si dýchacie techniky pod vedením učiteľa Qi Gong, akým je majster Suthep. Je to možné a nemusíme kvôli tomu cestovať za ním do Malajzie. Môžeme využiť možnosť, ktorú poskytujú technológie a pridať sa k tisícom jeho priaznivcov na YouTube.

Takto si môžeme vychutnať každé ráno spoločné cvičenie vo virtuálnej telocvični. Za niekoľko dní až týždňov pocítime reálne účinky dýchacích cvičení na svoj organizmus. Pritom, s majstrom sme boli-neboli, ale planéta nebola zaťažená našim zbytočným cestovaním do Malajzie a späť, niekoľko krát za rok. Tá radosť z príspevku životnému prostrediu i sebe stojí za to, že?

Prečo máme odmietať ponúkanú príležitosť? - rozšíriť virtuálne technológie aj na cestovanie? Zistite, aké sú klady aj zápory

Pokračovanie - Virtuálne cestovanie

 

Zdravotný cestovný ruch

Zdravotná turistika existuje už tisíce rokov od tretieho tisícročia pred Kristom V skutočnosti ľudia v starovekej Mezopotámii cestovali do chrámu boha alebo bohyne uzdravovania v Tell Braku v Sýrii, aby si vyliečili očné choroby. Gréci a Rimania tiež cestovali pešo alebo loďou do kúpeľov po celom Stredozemnom mori. A teraz ľudia cestujú zo všetkých kútov sveta do EÚ za lekárskou starostlivosťou, čím vzniká trh nazývaný zdravotná turistika.

Čo je zdravotná turistika? - zdravotná turistika je forma cestovného ruchu, ktorá pozostáva z pacientov cestujúcich do iných krajín za lekárskym ošetrením alebo pomocou. Zahŕňa všetky služby spojené s cestovným ruchom, ako je doprava, ubytovanie a pohostinstvo. Hlavným programom zdravotného turizmu sú zdravotnícke úkony a procedúry vrámci liečebného turizmu, wellness turizmu (na zlepšenie zdravia) a kúpeľného turizmu (kúpele, ktoré spájajú liečebnú a zdravotnú zložku). Tieto tri zložky sú rozdielne, no zároveň sa prelínajú.

Wellness turistika je široký pojem a jeho význam závisí od kultúry a polohy. Napríklad v južnej Európe je wellness turistika spojená s morom, stredomorskou stravou a pomalším životným tempom. V Škandinávii sa wellness zameriava na outdoorové aktivity, ako sú prechádzky, saunovanie a plávanie. Ako vidíte, definícia wellness turistiky je v rámci EÚ rôznorodá a slúži ako dôkaz prelínania sa medzi wellness a kúpeľnou turistikou.

Nevýhody pre pacientov z chudobnejších krajín s menej rozvinutým systémom zdravotnej starostlivosti. Napríklad zdravotnícke služby stoja v Chorvátsku podstatne menej peňazí ako vo Švédsku. Takže chorvátsky pacient by musel zaplatiť z vlastného vrecka za podstatný rozdiel v nákladoch na liečbu, ak by vyhľadal lekárske ošetrenie. Zatiaľ čo pacient z bohatšieho členského štátu môže vyhľadať liečbu v Chorvátsku alebo kdekoľvek inde bez toho, aby za svoju starostlivosť platil veľa z vlastného vrecka. Tento scenár je výhodný najmä pre bohatšie členské štáty, pretože dosahujú ekonomické zisky, ak je liečba v zahraničí lacnejšia.

 

Opakom zdravotného cestovania je virtuálna zdravotná starostlivosť

Jedni cestujú za zdravím do cudziny, iní naopak ostávajú striktne v pohodlí vlastného domova a prostredníctvom siete sa spájajú s lekármi cez svoj PC a čerpajú virtuálnu zdravotnú starostlivosť.

Virtuálna zdravotná starostlivosť sa vzťahuje na používanie technológií vrátane telefónov, videa, mobilných aplikácií, textových správ a iných komunikačných platforiem na poskytovanie zdravotníckych služieb pacientovi mimo zdravotného systému. Tieto technológie umožňujú virtuálnu starostlivosť, ale virtuálna zdravotná starostlivosť je viac ako tieto technológie. Virtuálna zdravotná starostlivosť je skutočné poskytovanie starostlivosti vzdialeným pacientom prostredníctvom technológie.

Pre zdravotnícke systémy je virtuálna zdravotná starostlivosť nevyhnutná na to, aby oslovila a slúžila väčšiemu počtu ľudí a riešila nedostatok zdrojov a personálu. Virtuálna zdravotná starostlivosť môže byť užitočná aj na poskytovanie druhých názorov, konzultácií, manažmentu chronických stavov a diaľkového monitorovania určitých stavov.

Virtuálna zdravotná starostlivosť je najčastejšie známa ako „telezdravie“ a „telemedicína“. Tieto podmienky obmedzujú možnosti virtuálnej zdravotnej starostlivosti. Čiastočne predstavuje virtuálna zdravotná starostlivosť možnosť na diaľku vidieť a zapojiť pacienta, ktorý je mimo ordinácie, bez ohľadu na technológiu, ktorá sa na to používa.

Využívanie virtuálnej zdravotnej starostlivosti sa zvyšuje - viac ako 96% zdravotníckych systémov očakáva rozšírenie svojich schopností virtuálnej zdravotnej starostlivosti v dôsledku niekoľkých faktorov: prichádzajúcej legislatívy, vplyvu platiteľov zdravotnej starostlivosti a spotrebiteľov. Očakáva sa, že pripravovaná legislatíva uľahčí poskytovateľom získavanie príjmov zo služieb poskytovaných virtuálnou starostlivosťou, čo historicky bránilo možnosti prijímať platby za služby.

Súkromní zamestnávatelia zahŕňajú ponuky virtuálnej zdravotnej starostlivosti aj do svojich zamestnaneckých poistných plánov. Využívanie výhod virtuálnej zdravotnej starostlivosti v rámci zdravotného plánu vzrástlo zo 63% v roku 2017 na 74% v roku 2018 s cieľom znížiť náklady na zdravie pacientov. Tieto zásady podporujú virtuálnu starostlivosť. V neposlednom rade je potrebné spomenúť faktor pohodlnosti pre obe strany, poskytovateľa i prijímateľa starostlivosti o zdravie.

Druhy turizmu

 • Dobrodružné cestovanie (Adventure Travel)
 • Agroturistika (Agri Tourism)
 • Vzdušné aktivity (Air Activities)
 • Zábavné parky (Amusement Parks)
 • Atómový turizmus (Atomic Tourism)
 • Cykloturistika (Bicycle Tours)
 • Firemné cestovanie (Business Tourism)
 • Autobusové cestovanie (Bus Tours)
 • Mestský turizmus (City Tours)
 • Varenie kurzy (Cooking Classes)
 • Kultúrna turistika (Cultural Tourism)
 • Domáci cestovný ruch (Domestic Tourism)
 • Ekoturizmus (Eco Tourism)
 • Prehliadka so sprievodom (Escorted Tour)
 • Podujatia (Events)
 • Továrne (Factory Tours)
 • Geoturizmus (Geo Tourism)
 • Skupinové cestovanie (Group Tours)
 • Sprievodca (Guided Tours)
 • Lanové kurzy (High Rope Courses)
 • Vnútorné atrakcie (Indoor Attractions)
 • Veterný tunel (Indoor Skydiving)
 • Priemyselný turizmus (Industrial Tourism)
 • Lekárska turistika (Medical Tourism)
 • Vonkajšie aktivity (Outdoor Activities)
 • Železničný turizmus (Railroad Tourism)
 • Náboženská turistika (Religious Tourism)
 • Vidiecky turizmus (Rural Tourism)
 • Safari (Safari)
 • Segway putovanie (Segway Tours)
 • Lyžovanie (Skiing)
 • Vesmírna turistika (Space Tourism)
 • Surfovanie (Surf Waves)
 • Trampolina (Trampoline Halls)
 • Virtuálne cestovanie (Virtual Tours)
 • Vodné športy (Water Sports)
 • Wellness (Wellness and Massage)
 • Zimnbá turistika (Winter Walking)
 • ZOO (ZOO travel)

 

 

LINKY, ODKAZY

 • Health-Tourism.com - pred vyhľadaním lekárskeho ošetrenia v zahraničí je nevyhnutné, aby ste získali presné a spoľahlivé fakty o zdravotníckych zariadeniach a lekároch, aby ste mohli posúdiť kvalitu zdravotnej starostlivosti v zahraničí. Internet je skvelým zdrojom spoľahlivých informácií o medicínskej turistike.
 • Virtuálne zdravie - ako pohľad na ďalšiu hranicu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá koncept zdravotníckych služieb prináša k príjemcovi a nie naopak. Tento koncept zdravia je viac než len pohodlný.
 • Health tourism EU - Stále viac vlád a spoločností ponúka lacné lety, otvorené hranice a inkluzívne balíčky, aby ešte viac podporili tento segment trhu cestovného ruchu. Viaceré vlády tiež plánuje zaviesť bezdaňové zdravotné zóny pre zahraničných pacientov.
 • Virtual Health - je prvou platformou, ktorá bola špeciálne vytvorená na riešenie starostlivosti o celú osobu a modely založené na hodnote. Ponúka integrovaný, užívateľsky prívetivý a priekopnícky prístup ku všetkým aspektom koordinácie starostlivosti o zdravie, evidenciu choroby, starostlivosť o zdravie.
 • Tiger Connect - virtuálna zdravotná starostlivosť je rad kategórií a riešení navrhnutých na poskytovanie služieb pacientom na diaľku. Technológia tele-zdravie poskytuje spojenia s pacientom, či už telefónom alebo videokonferenciou, a ďalších spôsobov.

 

 11 komentárov:

 1. Lekárska turistika4. januára 2022 o 8:48

  V súčasnosti čoraz viac ľudí objavuje výhody medicínskej turistiky. V celom západnom svete je už všeobecne známe, že medicínska turistika ponúka lacnejšiu možnosť lekárskeho ošetrenia bez kompromisov v kvalite. Ďalšie výhody medicínskej turistiky, dôvody, prečo sa ľudia chodia liečiť do zahraničia a v podstate, o čom je medicínska turistika sa nedozviete od svojho lekára.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Lekárska turistika4. januára 2022 o 8:49

  Vo všeobecnosti je zdravotná turistika akt odchodu do zámoria s cieľom získať lekárske, kozmetické alebo zubné ošetrenie v inej krajine. Medicínsky turizmus sa tiež považuje za zdravotný turizmus, zdravotné cestovanie alebo globálnu zdravotnú starostlivosť. Za posledných päť rokov ponúkalo mnoho cestovných kancelárií špecializujúcich sa na medicínsku turistiku balíčky ľuďom, ktorí chcú absolvovať lekárske ošetrenie v zahraničí.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Lekárska turistika4. januára 2022 o 8:51

  Dôvody prečo sa stále viac ľudí rozhoduje pre lekárske ošetrenie v zahraničí namiesto vo svojej vlastnej krajine, pretože:
  - Niektoré lekárske služby nie sú dostupné v krajine ich bydliska.
  - Ich zdravotné poistenie nepokrýva celé náklady na zákrok.
  - Väčšina ľudí nie je ochotná ohroziť svoje zdravie len preto, že náklady na liečbu sú príliš vysoké.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Cestovné príležitosti4. januára 2022 o 8:59

  Aj keď zdravotná turistika je o získaní lekárskej starostlivosti, vedľajšou výhodou lekárskej turistiky je možnosť cestovať do inej krajiny. Pre niektorých lekárskych turistov, najmä tých, ktorí hľadajú zubnú starostlivosť, kozmetickú starostlivosť alebo wellness procedúry, môžu okrem lacnejšej zdravotnej starostlivosti využívať aj možnosť cestovať do zahraničia.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Akreditovaní lekári4. januára 2022 o 9:01

  Mnohí lekári a chirurgovia, ktorí ponúkajú zdravotnícke služby medzinárodným pacientom, sú vyškolení a certifikovaní v západných krajinách, ako sú Spojené štáty americké a Veľká Británia.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Akreditovaní lekári4. januára 2022 o 9:01

  Zdravotnícke centrá po celom svete získali akreditáciu od známych medzinárodných organizácií, ako sú JCI, JCAHO a ISO, aby vyjadrili svoje odhodlanie k dokonalosti.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Akreditovaní lekári4. januára 2022 o 9:02

  Niektoré inštitúty a zdravotné strediská sú členmi NIH (National Institutes of Health), čo je federálna agentúra, ktorá poskytuje vedenie a finančnú podporu výskumníkom v oblasti medicíny a zdravia.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Okamžitý servis4. januára 2022 o 9:02

  Ďalšou výhodou medicínskej turistiky je okamžitý prístup k službám zdravotnej starostlivosti. Pre tých, ktorí prišli z krajín so systémami verejnej zdravotnej starostlivosti, medicínsky turizmus ponúka šancu umiestniť sa na zozname priorít. Pri riešení zdravotných záležitostí nie je vždy možné čakať.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Rezervácie online4. januára 2022 o 9:03

  Väčšinu zákrokov vykonávaných v zahraničí je možné naplánovať cez internet alebo telefonicky. Ľudia majú možnosť rezervovať si lety a naplánovať chirurgické zákroky z pohodlia svojho domova. To eliminuje nepríjemnosti spojené s návštevou nemocnice alebo kliniky na vyhodnotenie a posúdenie. Jediný čas, kedy musí človek opustiť svoj dom, je v deň alebo týždeň operácie alebo zákroku.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Pokrok v zdravotníctve4. januára 2022 o 10:44

  Očakáva sa, že prijatie technológií IR 4.0 spôsobí, že hľadanie liečby v zahraničí bude dostupnejšie, dostupnejšie a zdravotné záznamy budú ľahko dostupné v reálnom čase a na zabezpečenom základe. Je však potrebné poznamenať, že rast zdravotného turizmu dvíha obočie spoločnosti z bezpečnostného, ​​sociálneho a ekonomického hľadiska.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Etické nedostatky7. januára 2022 o 14:26

  Chudobné krajiny majú často väčšiu dostupnosť orgánov na lekárske účely, pretože ľudia tu sú často schopní riskovať svoje zdravie a vzdať sa orgánu za prísľub peňažnej kompenzácie.

  OdpovedaťOdstrániť