01 januára 2018

Zurab Pololikashvili - nový generálny tajomník UNWTO

Profesionáli z cestovného ruchu pozorne sledovali zasadnutie (22.) Valného zhromaždenia UNWTO 1.1.2018, na ktorom bol zvolený ako Generálny tajomník Zurab Pololikashvili. Do decembra 2017 bol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Gruzínska v Španielsku, Andorre, Alžírsku a Maroku ako aj stálym zástupcom Gruzínska pri Svetovej organizácii cestovného ruchu.

:: Slovensko > Cestovanie > Generálny tajomník UNWTO

Zurab Pololikashvili

V rokoch 2009 až 2010 bol ministrom hospodárskeho rozvoja Gruzínska. Ako minister hospodárskeho rozvoja Gruzínska bol pán Pololikashvili zodpovedný za dohľad nad dlhodobými stratégiami fiškálneho rastu krajiny, pokrok v iniciatívach zahraničného obchodu a investičnej politiky, ako aj za podporu rozvoja odvetvia cestovného ruchu, infraštruktúry a dopravy. Zaslúžil sa o začatie inovatívnej politiky rozvoja cestovného ruchu v Gruzínsku, pričom uprednostnil túto oblasť v agendách vládneho aj súkromného sektoru.

Počas jeho pôsobenia vo funkcii ministra hospodárskeho rozvoja pomocou kľúčových politických reforiem, marketingových aktivít, zlepšenia infraštruktúry a iniciatív liberalizácie vízového režimu, Gruzínsko takmer zdvojnásobilo počet príchodov medzinárodných turistov z 1,5 milióna (2009) na 2,8 milióna do roku 2011. Tieto reformy pripravili pôdu pre udržateľné turistické praktiky v Gruzínsku a iniciatívy na zmiernenie chudoby a zaradili Gruzínsko medzi top turistické destinácie v regióne. Minister Pololikashvili úspešne viedol procesy hospodárskej liberalizácie, zaviedol podporné politiky pre malé a stredné podniky a stimulačné programy na prilákanie zahraničných investícií do rozvoja tvrdej a mäkkej infraštruktúry.

V rokoch 2006-2009 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslanecom Gruzínska v Španielskom kráľovstve. V období 2005-2006 námestník ministra zahraničných vecí Gruzínska. V tejto funkcii námestníka ministra zahraničných vecí Gruzínska dohliadal na oddelenia pre administratívne, rozpočtové, finančné a konzulárne záležitosti, ako aj na odbor riadenia ľudských zdrojov. Pán Pololikashvili bol zodpovedný za uvedenie do novej fázy liberálnejších a bezpečnejších vízových režimov, uľahčenie procesov na uľahčenie postupov pri prekračovaní hraníc a prehĺbenie vzťahov s rôznymi medzinárodnými organizáciami vrátane UNWTO.

Súkromný sektor, kvalifikácia, osobné údaje

Skúsenosti so súkromným sektorom pána Pololikashviliho zahŕňajú niekoľko rokov vo finančnom a bankovom sektore, kde pôsobil ako manažér medzinárodných operácií pre TBC Bank (jedna z najúspešnejších bánk v Gruzínsku), riaditeľ centrálnej pobočky TBC Bank v r. 2001-2005 a viceprezident skupiny TBC v r. 2010-2011, bol generálnym riaditeľom FC Dinamo Tbilisi, popredného profesionálneho futbalového tímu v Gruzínsku v r. 2001-2011.

2008-2009 Global Senior Management Program (GSMP), IE Business School, Instituto de Empresa, Madrid, Španielsko
1994-1998 bakalársky titul v bankovníctve, Gruzínska technická univerzita, Tbilisi, Gruzínsko.
Pán Pololikashvili je ženatý a má tri deti. Hovorí: Gruzínčina (rodná reč); angličtina, španielčina, ruština, francúzština, japončina a poľština.

Zdroj: Zurab Pololikashvili, Secretary-General of the UNWTO.