20 apríla 2020

Transformácia alebo obnova?

Cestovný ruch a osobná doprava prešli takmer zo dňa na deň od zamerania na problémy nadmerného cestovného ruchu k nevída-nému prepadu obchodu. Prihliadnuc na pandémiu v roku 2020 existujú nulové vyhliadky pre cestovný ruch. Ako upozornila Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO, medzinárodný cestovný ruch by mohol v roku 2020 klesnúť až o 80% preto mnohé krajiny začali zmierňovať svoje prísne opatrenia na bloko-vanie. Je potrebné zamyslieť sa nad tým, čo požadujeme od budúcnosti cestovného ruchu, až vyjdeme zo súčasnej krízy.

:: Slovensko > Cestovanie > Transformácia alebo obnova

cestovný ruch

Podľa počtu je viac ako 90% všetkých podnikov v cestovnom ruchu zaradených do kategórie malých a stredných podnikov a mnoho z nich sú mikropodniky, ktoré zamestnávajú len málo alebo vôbec nie mimo najbližšej rodiny. Zánik touroperátora Thomasa Cooka v roku 2019 mnohé z týchto firiem tvrdo zasiahol. Teraz v roku 2020 zasiahla oblasť cestovného ruchu reakcia na COVID-19, bezprecedentnú globálnu krízu, ktorá priniesla zákazy cestovania, uzavretie hraníc, zrušenie podujatí, zatvorenie turistických ubytovacích zariadení a zrušenie letov po celom svete.

Hospodárska a sociálna stopa cestovného ruchu je nad úrovňou ekonomického a iných odvetví. Patrí medzi odvetvia najviac postihnuté krízou a je potrebná urgentná podpora vzhľadom na milióny pracovných miest, ktoré sú ohrozené milióny rizikových pracovných miest. Budú postihnuté pravdepodobne ženy, mladí a ľudia žijúci vo vidieckych komunitách. Nedávny príbeh v magazíne Travel Mole uviedol, že Svetová rada pre cestovný ruch WTTC naznačuje, že v dôsledku súčasnej krízy by mohlo dôjsť k strate až 100 miliónov pracovných miest v oblasti cestovného ruchu.

Celkový vplyv na výkony cestovného ruchu bude samozrejme závisieť od toho, ako stihnú zrušiť rôzne krajiny medzinárodné cestovné obmedzenia, pričom odhad na konci roka predstavuje pokles o 61% za podmienky, že sa hranice začnú znovu otvárať, a medzinárodné cestovné odporúčania nastúpia začiatkom júla tohto roku. Počíta sa so stratou 70% medzinárodných turistov, ak cestovanie nebude obnovené do septembra a s najhorším scenárom poklesu o 80%, ak budú cestovné obmedzenia platiť až do decembra. Pri týchto katastrofických scenároch nie je vôbec prekvapujúce, že existuje veľké zameranie na čo najrýchlejšie oživenie odvetvia cestovného ruchu v snahe zachrániť časť turistickej sezóny do roku 2020, aj keď sú na to prijaté opatrenia, ktoré zachovávajú zdravie cestujúcich, najmä u poskytovateľov ubytovania a medzinárodnej leteckej dopravy, je potrebné zlepšenie.

Po kríze zameranie na obnovu

V zaujímavom zamyslení Jim Butcher píše, že cestovanie a cestovný ruch oslobodili ľudstvo, preto si nemôžeme dovoliť ich stratiť kvôli pandémii, čo naznačuje, že sa musíme viac zamerať na oživenie ako na reformu priemyslu. Covid-19 spôsobuje katastrofu pre cestovný ruch a pohostinstvá. Z krátkodobého hľadiska došlo k strate miliónov pracovných miest a zničeniu podnikov. V stredno a dlhodobom horizonte je pravdepodobná hlboká recesia, ktorá bude mať trvalý dopad na kvalitu.

Turizmus a pohostenie sa spolieha na mobilitu a ľudský kontakt, dve veci, ktoré sa stali tvárou v tvár pandémii problematické. Niektorí sa obávajú, že sociálny dištanc prežije za hranicou Covid-19 ako novej kultúrnej normy vyvolanej strachom. Iní špekulujú o spôsoboch, ako správne umiestniť ľudí na pláži, v reštauráciách a v lietadlách. Iní píšu o tom, že z našej kultúry kde sú potriasanie a stisky rúk, objatia a bozky na líčka tradíciou, je už samotná pohostinnosť týmto vírusom ohrozená.

Zatiaľ čo bohatšie krajiny môžu byť schopné výrazne zmierniť najhoršie ekonomické dopady prostredníctvom opatrení, ktoré nemajú obdobu mimo vojny, budú mnohé turistické destinácie v menej bohatých krajinách zasiahnuté ešte viac. Toto zdôrazňuje nízka pravdepodobnosť, že dokážu nájsť na domácom trhu cestovného ruchu zdroje, ktoré budú kompenzovať straty z rozvinutej úrovne medzinárodného turizmu. Cestovateľská verejnosť Slovenska bude rozhodne výrazne strácať z dôvodu tohoto aspektu. Ekonomické náhrady z otgoingu suplované incomingom sú zanedbateľné napriek masovej marketingovej podpore vlády.

Ak niektorí predpovedajú, že krajiny ako napríklad Taliansko, kde je zvykom dovolenkovať doma, budú mať menšie straty, iní sú pesimisti aj pri takýchto svetových lídroch turizmu. Napriek dotáciam vlády na podporu domáceho cestovania, nepostačia vyťažené kapacity počas troch týždňov, kedy dovolenkujú Taliani v Taliansku, na naplnenie rozpočtu, keď ide o25% sezóny. 70-80% tržieb sa nachádza v nejasných podmienkach určených blokáciou, resp. uvoľnením.

Prichádzajú nápady na pomoc tomuto odvetviu. Niektoré firmy umožňujú zákazníkom preniesť rezerváciu tohtoročnej dovolenky na budúci rok. Veľké a malé pohostinské podniky tiež aktívne ponúkajú svoje schopnosti a vybavenie v službách boja proti Covid-19. Celkovo sa však priemysel pripravuje na obrovský krach. Mnohí sa budú usilovať zabezpečiť, aby bolo zotavenie čo najrýchlejšie a najkomplexnejšie.

Niektorí lídri v priemysle považujú pandémiu za príležitosť zasiahnuť, trochu sa pretočiť a zmeniť smer. V ich prejave sa skloňuje slovo reforma ako nevyhnutnosť v priebehu oživenia. A táto reforma sa často teší na zmenšené odvetvie a nižšiu úroveň mobility vo voľnom čase...

Pokračovanie: Vojna v cestovnom ruchu.

Socializácia, zameranie na reformu

Na opačnej strane stoja názory volajúce po reforme, namiesto oživenia turizmu. F.H.Desbiollesová navrhuje, aby sme sa zamerali na reformu cestovného ruchu, nie na predošlé formy fungovania tohto odvetvia. Píše: „zameranie sa na socializáciu cestovného ruchu by ho preorientovalo na verejné blaho“ a zahŕňal by také opatrenia, ako vládne uprednostňovanie miestnych podnikov pred nadnárodnými spoločnosťami, a prestať byť tak silno zameraný na marketingové postupy na neustály rast cestovného ruchu.

Radšej sa zamerať na alternatívne formy cestovného ruchu, ktoré uľahčujú verejné blaho, vrátane vzdelávacieho cestovného ruchu, občianskej vedy, sociálneho cestovného ruchu, komunitných výmen atď. Obhajuje tiež zameranie na alternatívne modely vrátane družstiev, sociálnych podnikov, neziskové organizácie a formy sociálnych podnikov.

Viac názorov tejto výraznej postavy pro-reformného riešenia krízy v turizme si prečítajte: Socializácia cestovného ruchu

Zvíťazí nakoniec mix?

Chápajúc všeobecné snahy čo najskôr sa vrátiť k podnikaniu, v neposlednom rade aj kvôli množstvu zamestnancov, ktorých živobytie bude tak vážne zasiahnuté, ak bude táto kríza pretrvávať a dôjde k najhoršiemu scenáru UNWTO. Už tento rok toľko ľudí nezrealizovalo dovolenku, z dôvodu obáv o verejné zdravie. Po minuloročnom krachu Thomasa Cooka, už teraz sa objavujú dôkazy o navyšovaní cien leteckých spoločností a cestovných kancelárií a agentúr, ktorí stanovili ceny svojich ponúk pre zvyšok roku 2020 mimo dosahu mnohých dovolenkárov. Môže to byť pokus o vrátenie ušlých výnosov, ale konečný výsledok bude zrejme zanedbateľný, ak si iba niektoré časti populácie môžu dovoliť zahraničné cestovanie, keď táto pandémia skončí.

Niet pochýb o tom, že tak ako v prípade pretrvávajúcich zmien, ktoré sa zaviedli na letiskách po teroristických útokoch z 11. septembra v USA, dôjde po cestovaní a cestovnom ruchu po COVID-19 k mnohým trvalým zmenám. Keď začneme vychádzať z tejto pandémie, už sa hovorí o tom, že niektoré formy sociálneho dištancovania sa stanú „novým normálom“.

Masový cestovný ruch s výsledným nadmerným cestovným ruchom a protituristickými náladami sa ukázal ako neudržateľný kvôli účinkom na prírodné a zastavané prostredie a na sociokultúrne aspekty cieľov. Prírodné prostredie ťaží zo súčasnej krízy v neposlednom rade prostredníctvom prudkého zníženia znečistenia, zastavané prostredie netrpí rovnakou záťažou na infraštruktúru, ale ekonomický dopad na miesta, ktoré sa spoliehajú na cestovný ruch, bude veľmi ťažko pociťovať mnoho ľudí, ktorí žijú a pracujú v turistických destináciách, najmä v SMTE. Musíme sa z tejto pandémie dostať a dúfať, že v postpandemickom svete by mohla existovať nejaká stredná cesta pre cestovanie a cestovný ruch - cesta, ktorá umožní reformu, keď sa budeme zotavovať.

Takáto reforma musí zabezpečiť, aby prístup k cestovaniu nebol elitársky, ale musí sa oveľa viac zameriavať na verejné blaho, kde cestovanie a cestovný ruch ponúka oveľa viac výhod miestam a ľuďom, ktorí slúžia priemyslu skôr ako veľkým nadnárodným spoločnostiam. Bez ohľadu na to, ako bude cestovný ruch a cestovanie vyzerať v postpandemickom svete, musí byť omnoho spravodlivejšie a tiež omnoho udržateľnejšie a odolnejšie ako to, čo sme mali predtým. Áno, musíme sa vrátiť k práci, ale pravdepodobne to nebude priamy návrat k práci ako obvykle.

kde cestovný ruch a cestovanie ponúka oveľa viac výhod miestam a ľuďom, ktorí slúžia skôr priemyslu, ako veľkým nadnárodným spoločnostiam. Bez ohľadu na to, ako cestovanie a cestovný ruch vyzerá v postpandemickom svete, musí byť omnoho spravodlivejšie a tiež omnoho udržateľnejšie a odolnejšie ako to, čo sme mali predtým.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára