16 októbra 2020

Cestujeme za zdravím

Cestovný ruch stojí pred novými výzvami. Všadeprítomný pojem udržateľnosť rezonuje naprieč všetkými aktivitami spoločnosti. Je kľúčovou témou pri rokovaniach svetových lídrov, v turizme je ústredným bodom programov rozvoja už niekoľko rokov.

:: Slovensko > Cestovanie > Cestujeme za zdravím

Napriek tomu, že momentálne je cestovný ruch už takmer rok v ťažkostiach, v spoločnosti je dlhodobo chápaný ako významná hybná sila ekonomiky. Niektoré prejavy turizmu však majú na životné prostredie negatívny dopad. Príkladom je masový turizmus spôsobovaný umelo vytváraným fenoménom lastminute, ktorým sa neprimerane preťažujú letecké koridory aj početné dovolenkové destinácie, ktoré prerástli do neúnosných rozmerov. Došli sme do bodu, kedy je potrebné zastaviť sa, zhodnotiť minulosť, prijať opatrenia a vykročiť ponovom do budúcnosti.

Cestovanie pre zdravie

Niektoré odvetvia cestovania, keď sa robia správne, môžu prinášať celospoločenský prospech. Zdravie ľudskej populácie je významným ukazovateľom úrovne novodobej spoločnosti. V tejto oblasti sa môže dostať ekonomikám atraktívnych krajín výraznej pomoci práve od turizmu. Napĺňať potreby spoločnosti neustálym zvyšovaním produkcie a následným konzumom už nie je ďalej možné. Preto je potrebné vyskúšať iné riešenia. Ich funkčnosť je už overená a v zásade sa jedná o jdnoduché nástroje, napríklad úspornosť, zefektívňovanie, nové koncepcie a pohľady na doterajšie fungovanie tržného systému, spločnosti a sveta.

Na udržiavanie zdravia populácie sú vynakladané najväčšie výdaje v rozpočtoch jednotlivých štátov, výskume, zdravotníctve, farmácii a najmä od pacientov. Otázkou je ako zabezpečiť ich návratnosť, kde vziať na tieto výdaje? Koľko je potrebné vyprodukovať, predať a skonzumovať, aby mohli byť potreby zdravia uspokojené? Navyše ak konzum samotný je v rozpore so zdravím. Dnes už vieme, že cesty neustáleho zvyšovania produkcie neprinášajú požadované ciele. Koncept rastu HDP je zastaralý a ako sa ukazuje, už vyčerpal svoje možnosti. Moderní marketéri prijali základné pravidlo logistiky: ušetrené Euro (dolár) netreba zarobiť, ba ani zdaniť, preto sú takéto riešenia výhodnejšie a dokonca ohľaduplné k životnému prostrediu.

Túto logistickú teóriu môžeme výborne aplikovať aj na cestovný ruch. "Cestovanie pre zdravie" dokáže ušetriť prostriedky, ktoré sú vynakladané na zdravotníctvo. Navyše prináša príjmy z pobytov, zájazov, ciest. Dvojitý efekt! Aj farmaceutický priemysel by mal tieto argumenty odobriť a čiastočne sprístupniť priestor zdravia týmto novým trendom. Možno ich dokonca podporiť investíciami, či inak aktívne sa spolupodieľať.

Je viacero disciplín v cestovnom ruchu, ktoré preukázateľne pozitívne ovplyvňujú zdravotný stav človeka.
Aktívna dovolenka: turistika, cykloturistika, lyžovanie, plávanie, potápanie, horolezectvo, rafting a pod.
Wellness-relax: golf, kúpele, wellnes, masáže, aquaparky a ďalšie. Tieto formy cestovania prinášajú aktívny pohyb, pobyt v prírode na čerstvom vzduchu, na slnku, relax, odpočinok, pozitívne zážitky, upokojujú, regenerujú a ozdravujú. Aktivity, ktoré môžeme zažiť v rôznych formách na rôznych miestach sveta, stačí len vycestovať.

Na čo sa zamerať na cestách

 • Kinezioterapia = liečenie pohybom na čerstvom vzduchu, prechádzky turistika - ideálne pre ozdravenie ľudí zo zamorených a priemyselných oblastí.
 • Thalasoterapia = liečenie morom, pozitívne účinky slanej vody, morská soľ, Mŕtve more, aktívny pohyb, bosá noha kráčajúca po piesku = masáž, piling...
 • Helioterapia = liečba slnkom, zdravé opaľovanie = vitamín D, posilňovanie imunity.
 • Klimatoterapia = terapia čistým vzduchom
 • Kúpeľníctvo = liečenie termálnou, minerál. vodou, bahnom
 • Haybath = liečenie senom, neveríte? - Hotel Heubad
 • Hipoterapia = jazda na koni lieči telo i dušu

Aj dobré jedlo môže ovplyvniť zdravie človeka alebo ho inšpirovať k zmene nesprávnych, zabehnutých spôsobov bežného života. Kto už podnikol cesty za zdravou kuchyňou, naučil sa miestne kulinárske postupy, získal zaujímavé recepty, spoznal nové suroviny.

Agroturistika a pobyty na farme priblížia mestskému človeku spôsob vidieckeho života, rozšíria povedomie o reálnej ekológii a produkcii biopotravín. Výrazný prínos má telocvik a neobvyklé pohybové či dychové cvičenia, jóga, ktoré hľadáme u vyhlásených majstrov z Ázie, Afriky, Ameriky. Šmahom môžeme pridať exotiku, ktorá v rozumnom rozsahu tiež prospieva. Miešanie rás a kultúr bolo vždy na prospech civilizácie. Aj poznávanie histórie, pamiatok, kultúry, autentičnosti môže pomôcť spoločnému cieľu. Poznávanie oslobodzuje a iba vzdelaní ľudia dokážu spolupracovať a napredovať.

Novinka v turizme - virtuálne cestovanie

Bolo by lákavé vyskúšať si dýchacie techniky pod vedením učiteľa Qi Gong, akým je majster Suthep. Je to možné a nemusíme kvôli tomu cestovať za ním do Malajzie. Môžeme využiť možnosť, ktorú poskytujú technológie a pridať sa k tisícom jeho priaznivcov na YouTube.

Takto si môžeme vychutnať každé ráno spoločné cvičenie vo virtuálnej telocvični. Za niekoľko dní až týždňov pocítime reálne účinky dýchacích cvičení na svoj organizmus. Pritom, s majstrom sme boli-neboli, ale planéta nebola zaťažená našim zbytočným cestovaním do Malajzie a späť, niekoľko krát za rok. Tá radosť z príspevku životnému prostrediu i sebe stojí za to, že?

Prečo máme odmietať ponúkanú príležitosť? - rozšíriť virtuálne technológie aj na cestovanie? Zistite, aké sú klady aj zápory

Pokračovanie - Virtuálne cestovanie

 

Zdravotný cestovný ruch

Zdravotná turistika existuje už tisíce rokov od tretieho tisícročia pred Kristom V skutočnosti ľudia v starovekej Mezopotámii cestovali do chrámu boha alebo bohyne uzdravovania v Tell Braku v Sýrii, aby si vyliečili očné choroby. Gréci a Rimania tiež cestovali pešo alebo loďou do kúpeľov po celom Stredozemnom mori. A teraz ľudia cestujú zo všetkých kútov sveta do EÚ za lekárskou starostlivosťou, čím vzniká trh nazývaný zdravotná turistika.

Čo je zdravotná turistika? - zdravotná turistika je forma cestovného ruchu, ktorá pozostáva z pacientov cestujúcich do iných krajín za lekárskym ošetrením alebo pomocou. Zahŕňa všetky služby spojené s cestovným ruchom, ako je doprava, ubytovanie a pohostinstvo. Hlavným programom zdravotného turizmu sú zdravotnícke úkony a procedúry vrámci liečebného turizmu, wellness turizmu (na zlepšenie zdravia) a kúpeľného turizmu (kúpele, ktoré spájajú liečebnú a zdravotnú zložku). Tieto tri zložky sú rozdielne, no zároveň sa prelínajú.

Wellness turistika je široký pojem a jeho význam závisí od kultúry a polohy. Napríklad v južnej Európe je wellness turistika spojená s morom, stredomorskou stravou a pomalším životným tempom. V Škandinávii sa wellness zameriava na outdoorové aktivity, ako sú prechádzky, saunovanie a plávanie. Ako vidíte, definícia wellness turistiky je v rámci EÚ rôznorodá a slúži ako dôkaz prelínania sa medzi wellness a kúpeľnou turistikou.

Nevýhody pre pacientov z chudobnejších krajín s menej rozvinutým systémom zdravotnej starostlivosti. Napríklad zdravotnícke služby stoja v Chorvátsku podstatne menej peňazí ako vo Švédsku. Takže chorvátsky pacient by musel zaplatiť z vlastného vrecka za podstatný rozdiel v nákladoch na liečbu, ak by vyhľadal lekárske ošetrenie. Zatiaľ čo pacient z bohatšieho členského štátu môže vyhľadať liečbu v Chorvátsku alebo kdekoľvek inde bez toho, aby za svoju starostlivosť platil veľa z vlastného vrecka. Tento scenár je výhodný najmä pre bohatšie členské štáty, pretože dosahujú ekonomické zisky, ak je liečba v zahraničí lacnejšia.

 

Opakom zdravotného cestovania je virtuálna zdravotná starostlivosť

Jedni cestujú za zdravím do cudziny, iní naopak ostávajú striktne v pohodlí vlastného domova a prostredníctvom siete sa spájajú s lekármi cez svoj PC a čerpajú virtuálnu zdravotnú starostlivosť.

Virtuálna zdravotná starostlivosť sa vzťahuje na používanie technológií vrátane telefónov, videa, mobilných aplikácií, textových správ a iných komunikačných platforiem na poskytovanie zdravotníckych služieb pacientovi mimo zdravotného systému. Tieto technológie umožňujú virtuálnu starostlivosť, ale virtuálna zdravotná starostlivosť je viac ako tieto technológie. Virtuálna zdravotná starostlivosť je skutočné poskytovanie starostlivosti vzdialeným pacientom prostredníctvom technológie.

Pre zdravotnícke systémy je virtuálna zdravotná starostlivosť nevyhnutná na to, aby oslovila a slúžila väčšiemu počtu ľudí a riešila nedostatok zdrojov a personálu. Virtuálna zdravotná starostlivosť môže byť užitočná aj na poskytovanie druhých názorov, konzultácií, manažmentu chronických stavov a diaľkového monitorovania určitých stavov.

Virtuálna zdravotná starostlivosť je najčastejšie známa ako „telezdravie“ a „telemedicína“. Tieto podmienky obmedzujú možnosti virtuálnej zdravotnej starostlivosti. Čiastočne predstavuje virtuálna zdravotná starostlivosť možnosť na diaľku vidieť a zapojiť pacienta, ktorý je mimo ordinácie, bez ohľadu na technológiu, ktorá sa na to používa.

Využívanie virtuálnej zdravotnej starostlivosti sa zvyšuje - viac ako 96% zdravotníckych systémov očakáva rozšírenie svojich schopností virtuálnej zdravotnej starostlivosti v dôsledku niekoľkých faktorov: prichádzajúcej legislatívy, vplyvu platiteľov zdravotnej starostlivosti a spotrebiteľov. Očakáva sa, že pripravovaná legislatíva uľahčí poskytovateľom získavanie príjmov zo služieb poskytovaných virtuálnou starostlivosťou, čo historicky bránilo možnosti prijímať platby za služby.

Súkromní zamestnávatelia zahŕňajú ponuky virtuálnej zdravotnej starostlivosti aj do svojich zamestnaneckých poistných plánov. Využívanie výhod virtuálnej zdravotnej starostlivosti v rámci zdravotného plánu vzrástlo zo 63% v roku 2017 na 74% v roku 2018 s cieľom znížiť náklady na zdravie pacientov. Tieto zásady podporujú virtuálnu starostlivosť. V neposlednom rade je potrebné spomenúť faktor pohodlnosti pre obe strany, poskytovateľa i prijímateľa starostlivosti o zdravie.

Druhy turizmu

 • Dobrodružné cestovanie (Adventure Travel)
 • Agroturistika (Agri Tourism)
 • Vzdušné aktivity (Air Activities)
 • Zábavné parky (Amusement Parks)
 • Atómový turizmus (Atomic Tourism)
 • Cykloturistika (Bicycle Tours)
 • Firemné cestovanie (Business Tourism)
 • Autobusové cestovanie (Bus Tours)
 • Mestský turizmus (City Tours)
 • Varenie kurzy (Cooking Classes)
 • Kultúrna turistika (Cultural Tourism)
 • Domáci cestovný ruch (Domestic Tourism)
 • Ekoturizmus (Eco Tourism)
 • Prehliadka so sprievodom (Escorted Tour)
 • Podujatia (Events)
 • Továrne (Factory Tours)
 • Geoturizmus (Geo Tourism)
 • Skupinové cestovanie (Group Tours)
 • Sprievodca (Guided Tours)
 • Lanové kurzy (High Rope Courses)
 • Vnútorné atrakcie (Indoor Attractions)
 • Veterný tunel (Indoor Skydiving)
 • Priemyselný turizmus (Industrial Tourism)
 • Lekárska turistika (Medical Tourism)
 • Vonkajšie aktivity (Outdoor Activities)
 • Železničný turizmus (Railroad Tourism)
 • Náboženská turistika (Religious Tourism)
 • Vidiecky turizmus (Rural Tourism)
 • Safari (Safari)
 • Segway putovanie (Segway Tours)
 • Lyžovanie (Skiing)
 • Vesmírna turistika (Space Tourism)
 • Surfovanie (Surf Waves)
 • Trampolina (Trampoline Halls)
 • Virtuálne cestovanie (Virtual Tours)
 • Vodné športy (Water Sports)
 • Wellness (Wellness and Massage)
 • Zimnbá turistika (Winter Walking)
 • ZOO (ZOO travel)

 

 

LINKY, ODKAZY

 • Health-Tourism.com - pred vyhľadaním lekárskeho ošetrenia v zahraničí je nevyhnutné, aby ste získali presné a spoľahlivé fakty o zdravotníckych zariadeniach a lekároch, aby ste mohli posúdiť kvalitu zdravotnej starostlivosti v zahraničí. Internet je skvelým zdrojom spoľahlivých informácií o medicínskej turistike.
 • Virtuálne zdravie - ako pohľad na ďalšiu hranicu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá koncept zdravotníckych služieb prináša k príjemcovi a nie naopak. Tento koncept zdravia je viac než len pohodlný.
 • Health tourism EU - Stále viac vlád a spoločností ponúka lacné lety, otvorené hranice a inkluzívne balíčky, aby ešte viac podporili tento segment trhu cestovného ruchu. Viaceré vlády tiež plánuje zaviesť bezdaňové zdravotné zóny pre zahraničných pacientov.
 • Virtual Health - je prvou platformou, ktorá bola špeciálne vytvorená na riešenie starostlivosti o celú osobu a modely založené na hodnote. Ponúka integrovaný, užívateľsky prívetivý a priekopnícky prístup ku všetkým aspektom koordinácie starostlivosti o zdravie, evidenciu choroby, starostlivosť o zdravie.
 • Tiger Connect - virtuálna zdravotná starostlivosť je rad kategórií a riešení navrhnutých na poskytovanie služieb pacientom na diaľku. Technológia tele-zdravie poskytuje spojenia s pacientom, či už telefónom alebo videokonferenciou, a ďalších spôsobov.

 

 15 októbra 2020

Virtuálne cestovanie

Možno pre viacerých šokujúci pojem, ale mnohé virtuálne aplikácie už bežne používame. Digitalizácia zasiahla naše životy vo všetkých oblastiach. Stále sa objavujú nové možnosti pre jej uplatňovanie, zdá sa že niet zadania, ktoré by IT inžinieri nezvládli. Ich aplikácie výrazne uľahčujú život. Aj v cestovaní.

:: Slovensko > Cestovanie > Virtuálne cestovanie

Virtuálne lety na trenažéri - ako skutočné

Virtuálne oproti reálnemu môže byť často lepšie, neveríte?

Dobrým príkladom je porovnanie športového podujatia sledovaného v TV alebo sledovaného priamo na štadióne. Napríklad cyklistický závod. Podujatie trvá 4 hodiny a sledovaním v TV, vidíme všetky dôležité situácie zblízka prostredníctvom desiatok kamier. K tomu nám dvaja znalí komentátori porozprávajú množstvo zaujímavých informácií z prostredia cyklistiky, samotného preteku aj info o krajine v ktorej sa koná toto športové podujatie. Vidíme celý priebeh súperenia cyklistov. Už sleovanie televízie môžeme považovať za určité predštádium virtuálnej reality, najmä ak sa jedná o dokumentaristiku či online športové, kultúrne prenosy a pod.

Na druhej strane si môžeme zvoliť osobnú účasť na takomto podujatí. To znamená, že nahovoríme dvoch-troch priateľov a vyrazíme autom do Francúzska na Le-Tour (Tour de France). Po príjazde si pol dňa hľadáme miesto pri trati, okiaľ budeme sledovať cyklistov, keď tadiaľ pôjdu. Niekoľko hodín si krátime čas výrobou líčenia na tvár a výroby dlhej žrde pre našu zástavu. Keď sa konečne okolo nás preženie stovka pestrých tričiek na bicykloch, nemáme ani poňatia čo sa deje, ktorý závodník je v čele, ako sa darí nášmu favoritovi, kto pred chvíľou odstúpil... Rýchle sa cez mobil pripojíme k online spravodajstu z podujatia, aby sme zistili aspoň nejaké údaje. Na druhej strane, máme vzrušenie na tvári, keď si nahovárame "ale bol som pri tom".

VR poskytuje neporovnateľný rozdiel v zážitku zo športového podujatia. A to sme ešte neprehovorili o ekológii jednej versus druhej verzie.

Viac príkladov

Používame navigačné systémy počas šoférovania, online booking ubytovania na cestách, online interaktívne mapy umožňujú vizualizáciu miesta, kam cestujeme, prepojenie na ďalšie aplikácie. Propagácia produktov a informácie o nich napr recenzie uľahčujú nákupy. Náučné filmy, reklamné materiály, videokonferencie a pod. ovplyvnia, uľahčia a zrýchlia naše rozhodnutia. Mne osobne, ako profesionálovi v turizme, pridajú kvalitné cestovateľské filmy a dokumenty, ktoré s obľubou sledujem na travel kanáloch, info pre rozhodovanie a úsporu nákladov. Virtuálne vzdelanie môže byť dokonca kvalitnejšie.

Neviem si predstaviť, že by som mal všetky destinácie, ktoré ponúkame zákazníkom spoznať osobne, absolvovať týždenné poznávačky. Takýto postup je dnes už nepredstaviteľný. Keď sa zamyslím, koľko cestovkárov na celom svete je a keby mali všetci poznávať všetky kúty sveta, len preto aby mali osobnú skúsenosť a vedeli kompetentne poradiť svojim klientom s výberom dovolenky, tak mi naskočí úsmev na tvári a súčasné krútenie hlavou. Virtuálne riešenia dokážu pripraviť dokonca informovanejších odborníkov a pritom nemusíme ani "vytiahnuť nohu z domu". Zároveň chápem, že množstvo kolegov to neustále cestovanie miluje.

Možno nado mnou starší kolegovia ohrnú nosom. Ale keď si predstavíme koľko zbytočného cestovania a lietania dokážeme takto odbúrať?! To stojí za to. Ohľad na ekológiu je výrazný a odbornosť cestovného agenta neutrpela. Pritom nepatrím k žiadnym domasedom. Tiež rád cestujem, ale moje potreby sú prirodzené, teké ako u väčšiny "normálnych" cestovateľov-dovolenkárov, t.j. dva-tri krát za rok vyrazím na zahraničnú dovolenku. Preferujem blízke miesta, často využívam domáce destinácie, našu nádhernú krajinu. Keď mám chuť na niečo, čo doma nenájdem, napríklad more alebo desaťdňovú lyžovačku, zvolím si Chorvátsko, Taliansko a Rakúsko. Ak by moje túžby cestovať siahali výrazne ďalej, zvolím najprv vážny rozhovor sám so sebou o podstate tejto túžby. Často sa mi podarí takú túžbu rozpustiť, podobne ako keď dostanete mlsavú chuť na koláč ale odoláte.

Postoj profesionála

Takýto prístup k cestovaniu ocením aj u svojich klientov, presne v tom duchu, ako sám konám, tak aj radím svojim zákazníkom. Z prehnaných cestovateľských chúťok aj tak väčšinou cítiť iba predvádzanie sa veľkého ega. Stará budhistická pravda hovorí: "poznal celý svet, neopustiac kreslo, v ktorom sedel".

Virtuálne aplikácie mi pridajú na vzdelanosti, s ľahkosťou ma prevedú s kvalifikovaným virt. prievodcom po všetkých možných pamiatkach a prírodných krásach. Často to mám radšej, než realitu = stáť hodinu vo fronte na lístky do Colosea a piecť sa na reálnom úpeku vo vrcholiacom termíne letnej sezóny v dave potiacich sa turistov a hlúčikov. Záľubu v takýchto situáciách viem pochopiť, ak by niekoho lákalo práve táto atmosféra a nie samotná pamiatka. Pre potvrdenie uvediem príklad:

25 najúžasnejších starodávnych stavieb sveta

Tento dokument. film nás zavedie do najrôznejších kútov sveta. Predstavte si, že máte 15 rokov a prepadli ste záľube k starým civilizáciám. Ich stavby sú to jediné, čo nám pripomína ich veľkosť, niektoré odolali tisíckam rokov času a dnes predstavujú zrúcaniny a iné zachovalé a vznešené chrámy. Ak by ste ich cheli osobne navštíviť a študovať na mieste, kde sa nachádzajú, museli by ste prelietať celý svet a stráviť pri tom niekoľko rokov času a utratiť desiatky tisíc eur. Pozrime sa len na tie najvýznamnejšie, ktoré sú znázornené v tomto dokumente:

 • 01. Giza - pyramídy-hrobky faraónov / Egypt
 • 02. Angkor - chrámový komplex / Kambodža
 • 03. Machu Picchu - stratené mesto Inkov / Peru
 • 04. Petra - mesto v skale / Jordánsko
 • 05. Veľký čínsky múr - 8 850 km najdlhšia stavba / Čína
 • 06. Koloseum - aréna amfiteáter / Rím
 • 07. Sochy Moai - monolitické sochy / Polynézia
 • 08. Teotihuacán - posvätné mesto Aztékov / Mexiko
 • 09. Borobudur - najväčšia budhistická stavba / Indonézia
 • 10. Karnak - chrámový komplex / Egypt
 • 11. Tikal - najväčšie nálezisko mayov / Mexiko
 • 12. Bagan - starobylé mesto / Barma
 • 13. Akropola - komplex stavieb v Aténach / Grécko
 • 14. Chichen Itza - mayské mesto Yucatán / Mexiko
 • 15. Terakotova armáda - hlinené sochy vojakov / Čína
 • 16. Ellora - buddhistické kláštory / India
 • 17. Efez - staroveké grécke mesto / Turecko
 • 18. Tulum - mayská pevnosť / Mexiko
 • 19. Pompeje - antické mesto ruiny / Taliansko
 • 20. Hampi - druhé stredoveké mesto / India
 • 21. Masada - staroveká pevnosť / Izrael
 • 22. Sigiriya - palácový komplex / Srí Lanka
 • 23. Mesa Verde - obydlia na útese / Colorado USA
 • 24. Stonehenge - kamenné stĺpy / Anglicko
 • 25. Ayutthaya - starobylé hlavné mesto / Thajsko

Po zhliadnutí takéhoto filmového materiálu sa u mňa objaví pocit úžasnosti nad tým, čo ľudia v minulosti dokázali a túžba vyrovnať sa im. Ale vráťme sa k téme virtuálne cestovanie. Za 30 minút precestujeme s filmom takmer celý svet, získame základné vedomosti o najvýznamnejších dochovaných stavbách sveta. Výborný začiatok do hlbšieho štúdia, alebo príjemný pocit a úvod do snívania. Tak či onak nestálo nás to takmer nič, trvalo to celé iba chvíľu a planéta sa nemusí vysporiadavať s obrovskou uhlíkovou stopou, ktorú by aktívny cestovateľ spôsobil - skúste čo by vypočítala uhlíková kalkulačka, ak by sme túto cestu podnikli reáálne.

Ale na druhej strane, som si uvedomil niečo zaujímavé. Totiž, že takéto materiály spôsobujú novú túžbu, pri pozeraní onoho dokumentu som silno zatúžil stáť pri sochách Buddhov a položiť ruku na ten kameň a ucítiť tú energiu dotykom, preto som si sľúbil, že Borobudur určite musím vidieť. Zaujímavé zistenie, že? Nová túžba cestovať.

Čo môžeme vo virtuálnom cestovaní čakať

Možno budeme prekvapovaní množstvom ďalších nápadov, ale ani virtuálna realita nedokáže uspokojiť všetky cestovateľské potreby, aspoň nie hneď teraz a nie každému. Jedno je však zrejmé, že dokáže eliminovať množstvo "zbytočného" cestovania. Virtuálna alternatíva a jej jednoduchosť pôsobia úsporne na ekonomiku i životné prostredie. Lídri týchto technológií už prevádzkujú viacero aplikácií, ktoré nachádzajú stále viac priaznivcov najmä na sociálnych sieťach. Nemám na mysli online mapy a GPS navigácie, ktoré nám pomáhajú lepšie trafiť do cieľa svojej cesty. I keď tieto systémy majú značný prínos - optimalizácia trasy, odstránenie "blúdenia" šetrenie času atd.

Dron s kamerou

* Využitie dronov v turizme

Začalo to kamerou. Dron s kamerou sa pozrie na všetko z vtáčej perspektívy, o tento pohľad je dnes veľký záujem. Môžete skontrolovať počasie cez webkameru na mieste, kam sa chystáte cestovať. Možnosti využívania dronov sú fascinujúce, osobne som veľkým fanúšikom tejto apky. Dron vám dáva doslova krídla. Aj v natáčabní dokumentov a virtuálnom cestovaní si našiel široké uplatnenie.

Berto je autobus bez vodiča. Prvý kyvadlový skibus bez vodiča sa predstavil tuším v lyžiarskom stredisku Val Thorens. Dnes sú ich po svete stovky? zajtra tisíce. Očakávať môžme už čoskoro využitie tejto formy dopravy aj v bežnej prevádzke. Už sa neviem dočkať, ako sa nechám odviesť svojim vlastným autom na dovolenku k moru a pritom si zdriemnem, ako kedysi pri cestách vlakom.

Virtuálny let v makete lietadla je na nerozoznanie od pravého zážitku z lietadla. Atrakciu ponúka japonská Prvá virtuálna letecká spoločnosť (First Airlines) v japonskej zábavnej štvrti Ikebukuro prostredníctvom virtuálnej reality. "Cestujúci" obdrží palubný lístok a čaká ho zážitok z jazdy, ktorý je obohatený jedlom v štyroch chodoch podávaných letuškami, oficiálne oznámenia kapitána počas letu, simulované zvuky motorov, núdzové situácie lietadla a ďalšie zmyslové zážitky.

Možno čoskoro pribudne niečo vážnejšie, ako napríklad skutočný hop-šup prášok z Harry Pottera alebo iný spôsob teleportovania. Budeme vás informovať, zatiaľ si
pozrite - 25 naj turistických atrakcií Európy

Ako vnímajú virtuálnu realitu cestovní odborníci?

Po rozhovore s odborníkmi z odvetvia v niekoľkých organizáciách zaoberajúcich sa marketingom cestovného ruchu získame oveľa lepšiu predstavu o ich názore na používanie virtuálnej reality na marketingové účely. Jednou z kľúčových hnacích síl, ktoré by ich povzbudili k prijatiu pohlcujúcej technológie, by bola jej schopnosť prilákať kľúčové trhy z celého sveta.

Zhodnú sa, že virtuálna realita má potenciál vytvárať povedomie o turistickej ponuke destinácie novým, pohlcujúcim spôsobom a jej využitie by mohlo pri strategickom využívaní odlíšiť destináciu od rastúcej konkurencie na globálnom trhu. Ako nám uviedol jeden digitálny travel-manažér z Floridy: „VR má výrazný potenciál prilákať medzinárodných návštevníkov a upozorniť ich na mestský produkt.“

Udržať si náskok pred konkurenciou je pre turistické destinácie životne dôležité a schopnosť získať náskok pred súpermi sa považuje za kľúčovú hnaciu silu implementácie. Výzvou je však rýchla integrácia tejto technológie s existujúcimi komunikačnými kanálmi, ako sú webové stránky a sociálne médiá.

reálny turizmus

* Niekedy to proste musíš zažiť

Keďže web a soc. médiá pôsobia v online priestore, organizácie pre marketing v cestovnom ruchu musia nájsť spôsob, ako poskytnúť pohlcujúce zážitky, a preto sa spoliehajú na bežné prijatie hardvéru a softvéru virtuálnej reality – poskytovanie obsahu kompatibilného s vybavením, ktoré už zákazník má – preto spochybňujú jeho jednoduchosť použiteľnosti pre ich rôznorodé publikum.

Napriek týmto komplikáciám považujú predajcovia cestovného ruchu túto technológiu za užitočnú v budúcnosti, keď budú prekonané technické prekážky, čo je sľubné, pretože vývojári a dizajnéri neúnavne pracujú na tom, aby sa pokročilé systémy virtuálnej reality dostali do popredia spotrebiteľského osvojenia.

Zjednodušené, užívateľsky prívetivé náhlavné súpravy pre virtuálnu realitu so sofistikovanými softvérovými funkciami, ako je špičková grafika, sledovanie hlavy a sledovanie očí, sú už vo vývoji a mohli by viesť k rastúcemu používaniu v domácnostiach.

V súlade s tým by nasadenie 5G na celom trhu mohlo urýchliť prijímanie obsahu virtuálnej reality, pretože zvyšuje dostupnosť šírky pásma, a teda aj schopnosť vlastníkov VR headsetov streamovať vysokokvalitné a plynulé VR hry a videá.

Rovnako ako smartfóny a inteligentné hodinky, aj travel technológia sa čoskoro stane digitalnou normou a obchodníci s destináciami musia byť pripravení využiť ju vo svoj prospech. Väčšina ľudí zažije, alebo aspoň bude vedieť, virtuálnu realitu a jej schopnosti v nie príliš vzdialenej budúcnosti, čo naznačuje, že táto technológia sa stane hlavným prúdom medzi turistami.

Hoci v súčasnosti existuje niekoľko prekážok, ktoré niektorým obchodníkom s cestovným ruchom bránia obrátiť sa na reklamu vo virtuálnej realite, dovolenkári by mali v najbližších rokoch očakávať nárast jej využívania ako marketingového nástroja.

Financovanie zatiaľ zostáva výzvou pre organizácie marketingu cestovného ruchu. Hoci vývoj a nasadenie technológií a zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily sú len niektoré z nákladov, ktoré treba zvážiť, podľa vrcholového manažmentu by „dopyt zákazníkov motivoval financovanie technológie od súkromných investorov,“ .

Na pozadí pandémie môže byť na obzore rastúci dopyt, pretože ľudia sa rozhodnú cestovať menej často, ak vôbec, a virtuálna realita ponúka bezrizikový spôsob úniku do lákavej destinácie.

Dostupný turizmus

* Dostupný cestovný ruch

Pre tých, ktorí majú obmedzujúce zdravotné problémy, sa VR v turizme môže zdať ako najbezpečnejšia možnosť. Nielen to, ale keď si turisti budú viac uvedomovať klímu, virtuálna realita bude pre toto odvetvie ešte dôležitejšia ako spôsob, ako zažiť niečo nové bez uhlíkovej stopy, znečistenia a preľudnenia.

Dopady na životné prostredie

V súvislosti s virtuálnou realitou som vyššie v texte už naznačil súvislosť so životným prostredím. Uvažuje sa o negatívnych dopadoch extrémneho cestovania na otepľovanie planéty. Nie celkom súhlasím, ani vedecké názory v tejto oblasti nie sú jednotné, nie všetci tento trend uznávajú. Ak pripustíme, že cestovanie predsa len má dopady na prostredie, klímu, rastlinstvo a živočíchy, pamiatky a miestne obyvateľstvo, potom sa javí nástup VR ako vhodné riešenie spomínaných negatívnych dopadov.

Odporcovia všemocného techn. pokroku však naznačujú, že takéto povrchné nazeranie na problematiku a vyzdvihovanie VR ako riešiteľa problématických dopadov turizmu na ŽP je iba zdanlivé a chybné. Tvrdia, že musíme vziať v úvahu celú škálu súvisiacich prvkov a vzťahov až tak zistíme, že ani VR nie je bezproblémová.

Nutnosť 5G - zvýšené požiadavky na digitalizáciu, video, HD, online prinášajú na scénu potrebu zvyšovania kapacity sietí. Obavy z 5G sú zatiaľ nevyjasnené a nevieme či sú opodstatnené a čo prinesú v budúcnosti. Technológovia porovnanie 5G siete so 4G sieťami vnímajú ako veľký krok vpred. Prinesú podstatne väčšie prenosové rýchlosti, stabilnejší príjem a výrazne nižšiu latenciu. V prvom rade sa začnú využívať v biznis sektore, IT a podobne. Veľkou výhodou sietí 5. generácie je to, že signál môže byť smerovaný priamo na konkrétne koncové zariadenie, napríklad smartfón, ktoré tak dosiahne maximálne rýchlosti. Zároveň priznávajú aj nedostatky, hlavne v masívnej výstavbe vysielačov a zvýšení počtu satelitov na orbite.

antény

* Antény maskované ako stromy

Oponenti nových výkonnejších sietí prejavujú obavy o zdravie obyvateľstva vystaveného silnejšiemu elektromagnetickému žiareniu. Tak či onak, akoukoľvek cestou sa ľudstvo vydá, bude zaiste potrebné hľadať nové riešenia. Neostáva nám, než veriť, že si s novými výzvami poradíme tak, ako sme si doposiaľ v každej dobe poradili.

Priekopníci vo virtuálnom turizme

Niektoré projekty VR dobre poznáme a sú už v praxi využívané niekoľko rokov, vcelku úspešne. Pritom si už ani neuvedomujeme, že sa jedná o VR, proste sme si na ich prítomnosť už zvykli. Príkladom sú múzeá a galérie, ktoré pripravujú katalógy svojich vystavovaných skvostov v printovej ale aj digitálnej podobe a prezentujú ich aj v online priestore. Nie je problém prezrieť si exponáty vzdialeného múzea, ktoré sa nachádza na opačnom konci zemegule, s patričným výkladom.

Budúcnosť cestovania môže prinášať pri zlepšujúcej sa grafike kvalitné zážitky, ktoré bude virtuálna realita ponúkať a tým kokuruje reálnym emóciám. Čoskoro budete môcť zažiť atmosféru mesta tak, akoby ste ho skutčne nenavštívili. Virtuálna realita šetrí peniaze ľuďom, ktorí nemajú čas alebo dostatok prostriedkov, alebo im bránia iné obmedzenia v cestovaní. Je vysoko pravdepodobné, že budúcnosť cestovania sa prehupne do virtuálneho prostredia už čoskoro. Spoznáte a zažijete atmosféru miest, ktoré by ste inak nenavštívili.

Všetky významné svetové pamiatky ich správcovia prezentujú v každom období vo vysokej kvalite a príchodom digitalizácie sa samozrejme vrhli na túto novú formu spracovania informácií, kde je umožnené ukázať viac a detailnejšie, presnejšie, realistickejšie.

Možnosť ukázať viac a realistickejšie robí z IT nástrojov využiteľný takmer pre každé odvetvie. Kuchári prezentujú svoje kulinárske umenie vo video receptoch, majstri remeselníci prinášajú ukážky svojich výtvorov a výrobkov, opravári ukazujú, ako opraviť auto, počítač, nábytok. Pestovatelia predvádzajú svoje postupy pri pestovaní rastlín... Všetci nachádzajú pohodlné miestečko na adrese youtube.com.

YouTube sa stáva najnavštevovanejšou online platformou, kde nájdete vizualizáciu takmer všetkého. Iba otravné reklamy občas prerastajú mieru únosnosti, preto sa časť klientely presúva na konkurenčné platformy. Každopádne je takýmto spôsobom "prezentácie všetkého" sprístupňované poznanie každému, kto má internet a talent myslieť kriticky.

Google mapy - aby sme boli objektívni, nemôžeme vynechať úplne prvého, kto priniesol virtuálne cestovanie na online, Google a ich mapy. V Mapách Google sa prvýkrát objavila možnosť cestovať

Google mapy Street View

* Street View

ulicami mesta (street view) v počítači, a zo zrejmých dôvodov zostáva v tejto službe najpokročilejšia dodnes. Street View v Mapách Google je virtuálne znázornenie konkrétneho okolia, ktoré pozostáva z miliónov panoramatických snímok, nafotených na onom mieste všetkými smermi a skomponovaného softvérovo do jedného súboru. Obsah Street View pochádza od Googlu a od užívateľov - prispievateľov. Vďaka tejto platforme môžu ľudia virtuálne spoznávať svet, nech už sú kdekoľvek.

Virtuálna prehliadka Amonti & Lunaris Wellness Resort

Hotel Amonti & Lunaris Wellness Resort je nový, vybudovaný v modernom horskom štýle. Množstvo izieb, medzi ktorými takmer nenájdete dve rovnaké, ponúka zázemie pre dovolenkovanie náročnejšej klientely. Dôležitou konkurenčnou výhodou v takomto prípade (nový hotel v starom zaqbehnutom stredisku) je jeho exkluzivita, ktorú sa hotel rozhodol ukázať. Návštevník si môže soju izbu ako aj spoločenské priestory hotela prezrieť v 360° prehliadači. Tento typ prehliadky je užívateľom internetu dobre známy z googleovských street view. K uzavretiu rezervácie je po prehliadke veľmi estetických interiérov už takmer istou reakciou zákazníka.

Hotel Amonti & Lunaris Wellness Resort, odporúčaný znalcami wellness a gurmánskej kuchyne, sa nachádza v obci Ahrntal, poblíž lyžiarskych svahov lyžiarskeho strediska Skiworld Ahrntal Klausberg-Speikboden. Pre deti je k dispozícii miniklub, herňa a vonkajšie ihrisko. Izby v rezorte sú vybavené v kategórii 4+. Každá izba má balkón s panoramatickým výhľadom na hory, satelitnou TV. Wellness centrum má 7 bazénov, 5 sáun, posilňovňu a vírivku. V reštaurácii si môžete vychutnať jedlá Južného Tirolska a pokrmy stredomorskej a medzinárodnej kuchyne.

Hotel LUNARIS Wellnessresort sa nachádza v prekrásnom alpskom údolí, je ideálnym miestom pre aktívnu dovolenku, v rámci ktorej môžete prevádzkovať lyžovanie, severské putovanie, bicyklovanie a turistiku v zime aj v lete. Zimná sezóna ponúka lyžiarske svahy a bežkárske trasy. K dispozícii je 74 km zjazdoviek v perfektnej kvalite a vyváženom pomere pre začiatočníkov, pokročilých aj zdatných lyžiarov. Bezplatný skibus premáva do ďalších lyžiarskych stredísk v okolí južného Tirolska, najzámejším je rodinné stredisko Kronplatz, vzdialené 40 km.

VR prehliadka zámku Schönbrunn vo Viedni

Niekdajšie letné sídlo Habsburgovcov bolo pôvodne zverené koncom 17. storočia cisárom Leopoldom I. barokovému architektovi Johannovi Bernhardovi Fischerovi von Erlach ako lovecký zámoček a takmer o 50 rokov neskôr bolo prerobené v rokokovom štýle na letné sídlo Márie Terézie. Až koncom 19. storočia v ňom celoročne býval František Jozef, ktorý sa narodil aj zomrel v Schönbrunne.

Vydajte sa na virtuálnu prehliadku reprezentačných priestorov zámku Schönbrunn. Objavte súkromné apartmány cisárskeho páru Franz Joseph & Sisi a vzácne izby z čias Márie Terézie. Čaká na vás veľká galéria, toaleta cisára Alžbety, izba Márie Antoinetty, porcelánová miestnosť a mnoho ďalších zaujímavostí.

Zámok Schönbrunn

* Zámok Schönbrunn Viedeň

Chcete sa cítiť ako cisár alebo cisárovná, prechádzať sa po skvostných komnatách, a predsa si užívať doma s vyloženými nohami? Okružná virtuálna prechádzka zámku Schönbrunn vám to umožní. Na jej začiatku navštívite Rodinnú jedáleň cisára Františka Jozefa a jeho manželky Sisi, potom budete pokračovať do Raňajkového kabinetu, Žltého salóna zariadeného v neorokokovom štýle a na programe nechýba, samozrejme, ani nádherná Zrkadlová sieň.

Ríša Inkov na Machu Picchu

Príťažlivá destinácia ponúka v týchto časoch virtuálnu prehliadku so sprievodcom po citadele Inkov z 15. storočia, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO a je jedným z nových 7 divov sveta. Zážitok poteší každého, kto miluje starobylé kultúry, vysoké hory, históriu Inkov a Peru všeobecne. Po rýchlom prehľade histórie Machu Picchu sa prehliadka začína na jednom z vyhliadkových miest, odkiaľ môžete vidieť rieku Urubamba.

Dostanete sa do „srdca Machu Picchu“, kde uvidíte pohrebiská a niektoré rezidencie. Pozrite sa zblízka na kamene a štruktúry; inžinierstvo Inkov bolo také vynikajúce, že Machu Picchu prežilo zemetrasenia, ktoré dokážu zrovnať so zemou moderné mestá.

Prehliadka vedie na najvyšší bod citadely Machu Picchu – Huayna Picchu. Úrady v ktorýkoľvek deň povolia 400 návštevníkov. Úžasné na virtuálnej prehliadke je však to, že sa nemusíte obávať davu ľudí alebo čakacej doby. Jo, a nenechajte si ujsť jemné alpaky pasúce sa v jednom z rohou lokality.

Machu Picchu

* Machu Picchu, ríša Inkov v Peru

Bude virtuálne cestovanie budúcnosťou cestovného ruchu?

V dôsledku obmedzení v cestovnom ruchu je virtuálna realita (VR) jednou z technológií, ktoré by mohli pomôcť urýchliť návrat cestovného ruchu. Rýchly návrat je nevyhnutný aby si ľudia začali opäť užívať cestovanie, ale aj pre milióny pracovných miest a podnikov na celom svete, ktoré utrpeli obrovské straty.

Rovnako ako iné odvetvia tak aj odvetvie cestovného ruchu nadobudne „nový normál“, kde virtuálna realita bude pravdepodobne hrať dve kľúčové úlohy: výkonný marketingový nástroj destinácie, ktorý ľudí láka k opätovnému cestovaniu, a dočasný vzorkovač destinácií pre tých, ktorí ešte nie sú ochotní cestovať.

Keď sa ľudia začnú udomácňovať v tomto novom spôsobe života, bude pravdepodobne pribúdať hangoutov vo virtuálnej realite a aký je lepší spôsob cestovania do virtuálnych destinácií ako v úplne pohlcujúcom virtuálnom svete než so svojimi priateľmi a rodinou? Okrem poskytovania zábavy a dočasného úniku sa tým zvyšuje aj sociálna interakcia.

Priznajme si súčasný stav a pravdu o virtuálnej realite. Tá je zatiaľ v plienkach, funguje to, kým sa vám nezahltí pamäť alebo prenosové linky neprekročia medzný trafic vášho zariadenia, alebo narazia na nedostatočné prenosy dat. Potom sa VR prehliadky zasekávajú, obraz sa rozpadá. Je zjavné, že bez vyššie spomínaných technológií 5G a možno aj vyšších (6G, 7G) sa táto disciplína obmedzí na obrázkové prezentácie a videá.

Virtuálna realita určite ponúka riešenie na prekonanie niekoľkých výziev, ktorým cestovný priemysel v súčasnosti čelí. Výskumníci neustále skúmajú, ako môže táto technológia poskytnúť skutočnú hodnotu a účel pre turistický priemysel s cieľom podporiť strategické investície a riadenie. Budeme túto oblasť pozorne sledovať a informovať vás o prelomových udalostiach.

 

 

LINKY, ODKAZY

 • Google Cardboard - Zažite virtuálnu realitu jednoduchým, zábavným a cenovo dostupným spôsobom.
 • Air Pano VR - youtube kanál airpano.com, jedného z najväčších virtuálnych cestovateľov.
 • Zhangjiajie Glass Bridge - prejdite sa po visutom sklenenom moste vysoko nad riekou v Číne.
 • Machu Picchu - virtuálna prehliadka sveta Inkov v Peru, jedného z najkrajších miest planéty.
 • Angkor - Základná vizuálna architektúra projektu Virtual Angkor umožňuje vytvárať 360° panorámy
 • USA Top 100 Places - vychutnajte si tohto digi sprievodcu po 100 najlepších miestach Ameriky.
 • Stratený svet národných parkov - nasledujte strážcov miest, kde takmer nikto nechodí v úžasnom 360° videu.
 • Zámok Schönbrunn Viedeň - v pôvodne zariadených cisárskych reprezentačných miestnostiach nahliadnete do priestorov Márie Terézie, cisára Františka Jozefa a cisárovnej Alžbety.
 • Google Arts & Culture - spojením viac ako 500 múzeí a galérií sveta vznikol zaujímavý virtuálny projekt, takže môžete z pohodlia domova zažiť ich virtuálnu prehliadku.
 • VP Louvre Paríž - jedno z najväčších múzeí sveta Musée de Louvre sprístupnilo VR prehliadku kedysi hlavného paláca kráľov a tamojšiu galériu.
 • VP Pražský hrad - je odvekým symbolom českého štátu, najvýznamnejšou českou pamiatkou a zároveň jednou z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií.
 • VirtualTravel.cz - portál propaguje vaše zariadenie, mestá, obce, kraje, mikroregióny, turistické ciele, firmy a inštitúcie, virtualtravel.sk.
 • Užite si virtuálne cestovateľské zážitky - jedným zo spôsobov, ako prinútiť turistov cestovať do zahraničia z pohodlia ich domova, je technológia virtuálnej reality.
 • Najlepšie svetové virtuálne prehliadky - podľa Forbes sa za posledný rok zvýšila popularitya virtuálnych prehliadok, ktoré boli vítaným únikom zo života v uzamknutí.
 • 12 najlepších virtuálnych cestovateľských zážitkov - virtuálne cestovanie tu zostane pre cestujúcich, ktorí majú rôzne fyzické postihnutia – mobilné, zrakové, sluchové – sú virtuálne zájazdy skvelým spôsobom, ako cestovať.

 

14 októbra 2020

Priority pre sektor turizmu

Gen. tajomník Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) Zurab Pololikashvili viedol delegáciu na vysokej úrovni v Bruseli, kde absolvovali sériu stretnutí zameraných na zabezpečenie priority pre sektor turizmu, t.j. aby cestovný ruch zostal na vrchole politickej agendy európskych inštitúcií.

:: Slovensko > Cestovanie > Priority turizmu

priority pre sektor turizmu

Keď UNWTO vedie globálne znovuobnovenie cestovného ruchu, generálny tajomník Zurab Pololikashvili spolupracuje s európskymi vodcami, aby zabezpečil, že odvetvie dostane politickú a finančnú podporu potrebnú na ochranu živobytia a ochranu podnikania. Počas svojej návštevy v Bruseli pán Pololikashvili vyzval vedúcich európskych inštitúcií, aby transformovali ambiciózne plány obnovy na realitu prostredníctvom koordinácie balíka reakčných opatrení, ktoré umožnia reštart cestovného ruchu a podporia oživenie hospodárstva EÚ.

Vedenie UNWTO zároveň zdôraznilo význam podpory a rastu domáceho cestovného ruchu. Podľa pána Pololikashviliho má domáci cestovný ruch obrovský potenciál vrátane obnovy a rozvoja vidieckych spoločenstiev. Aby sa však tento potenciál mohol realizovať, je potrebné, aby vlády a európske inštitúcie poskytli väčšie smerovanie a silnejšie vedenie v tomto smere.

Cestovný ruch je ústredným pilierom európskych ekonomík, popredným zamestnávateľom a zdrojom príležitostí pre mnoho miliónov ľudí na celom kontinente.

Delegácia UNWTO sa stretla s podpredsedníčkou Európskej komisie Margaritis Schinasovou, európskym komisárom pre vnútorný trh Thierry Bretonom, európskou komisárkou pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginijusom Sinkevičiusom v kancelárii Davida Sassoliho, Predsedu Európskeho parlamentu a kľúčového predstaviteľa Európskej rady. Na konci zasadnutí sa potvrdilo, že otázka zmiernenia cestovných obmedzení bude na programe rokovania na nasledujúcom zasadnutí Európskej rady, pričom sa zdôrazní význam a včasnosť zásahov UNWTO.

Vedenie na najvyššej úrovni je nevyhnutné

Generálny tajomník Pololikashvili uviedol: „Cestovný ruch je ústredný pilier európskych ekonomík, popredný zamestnávateľ a zdroj príležitostí pre mnoho miliónov ľudí na celom kontinente. Vedúci predstavitelia európskych inštitúcií naznačili odhodlanie podporovať cestovný ruch v tomto náročnom období. Na premenu dobrých úmyslov na rázne kroky a na pomoc cestovnému ruchu pri zotavovaní sa z krízy bude potrebné vedenie na vysokej úrovni a bezprecedentná úroveň spolupráce medzi inštitúciami, vládami a podnikmi.“

Generálny tajomník Pololikashvili zablahoželal európskym vodcom k ich úlohe pri otváraní hraníc členských štátov EÚ pred koncom letnej sezóny. To dalo potrebný podnet na cestovanie a cestovný ruch a na viacerých európskych trhoch sa prejavil sľubný nárast počtu medzinárodných turistov.

Spôsob koordinácie obnovenia cestovného ruchu

UNWTO vyzýva vlády, aby sa vyhli jednostrannému konaniu a uzatváraniu hraníc, pretože sa to ukázalo ako neúčinné pri kontrole šírenia vírusu. Je nevyhnutné, aby sa pozornosť presunula od obmedzenia cestovania k zabezpečeniu bezpečného cestovania zavedením opatrení, ako sú všeobecne dostupné a rýchle testy pri odchode. Takéto opatrenia budú chrániť zdravie cestujúcich, ako aj pracovníkov v oblasti cestovného ruchu a cestovného ruchu, a zároveň posilnia dôveru.

Turizmus prispieva Európskej únii 10% z celkového HDP a podporuje viac ako 2,4 milióna podnikov. Tento sektor je na dobrej ceste k poklesu rezervácií medzi 60% a 90% v porovnaní s podobnými obdobiami v minulých rokoch. Odhadovaná tohtoročná strata výnosov pre hotely a reštaurácie, cestovné kancelárie, diaľkovú železnicu a pre okružné plavby a letecké spoločnosti je od 85% do 90%. V dôsledku tejto pandémie môže prísť o prácu 6 miliónov ľudí.

Táto návšteva Bruselu sa opiera o Európsky dohovor o cestovnom ruchu, počas ktorého pán Pololikashvili zdôraznil význam podpory a propagácie zelených investícií do cestovného ruchu s cieľom podporiť udržateľné zotavenie zo súčasnej krízy.

Zdroj: UNWTO Delegation in Brussels for Talks with European Institution Leaders.

 

12 októbra 2020

Jantárová cesta

Jantárová cesta je označenie prastarej obchodnej trasy spájajúcej pobrežie Baltu na severe Európy s civilizovaným pobrežím Jadranu na juhu. Najintenzívnejšie sa využívala najmä v období od konca 7. stor. pred n. l. až do 5. stor. n. l. Jantár Využíval sa na výrobu ozdobných predmetov.

:: Slovensko > Cestovanie > Jantárová cesta

Jantár

Jantár, ako dôležitá komodita a vysoko cenená surovina s magickou mocou, bol charakteristickým vývozným artiklom pobaltských krajín, o ktorý mala záujem Rímska ríša, bol po tejto trase dopravovaný od Baltu na juh, do Talianska, Grécka a ďalej Egypta.

Okrem jantáru sa smerom na juh prepravovali najmä kožušiny, kože a otroci, med, smerom na sever zasa výrobky z drahých kovov či zo skla, luxusné výrobky stredomorských dielní. Cesta vychádzala z mesta Aquileia na severe jadranského pobrežia, pokračovala cez miesta a mestá: Emona (Ľubľana), Savaria (Szombathely), Scarbantia (Šopron), Carnuntum, Devín, Moravská brána, Bruna (Brno), Vratislavia (Vroclav), Calisia (Kalisz) a oblasť dnešného mesta Toruň k delte rieky Visla a pozdĺž východobaltského pobrežia, ktoré bolo bohaté na náleziská jantáru, až k Petrohradu. Prvýkrát sa objavuje pojem jantárová cesta v písomných záznamoch Plinia Staršieho, ktorý prináša správu o urodzenom Rimanovi, ktorý sa za Nerovej vlády vypravil po Jantárovej ceste na pobrežie Baltského mora a získať tam jantár a dopraviť ho do Ríma.

Územím dnešného Slovenska prechádzala Jantárová cesta Devínskou bránou a viedla pod západnými svahmi Malých a Bielych Karpát. Jedna z vedľajších trás viedla od Devínskej brány cez dnešnú Bratislavu, pozdĺž juhovýchodných svahov Malých Karpát popri Dudváhu po Čachtice, popri Váhu do Trenčína a Vlárskym alebo Jablunkovským priesmykom sa napájala opäť na hlavnú trasu.

Jantár, ťažba, preprava, výroba šperkov

Baltský jantár pochádza z rozsiahlych lesných oblastí, ktoré v eocéne pokrývali veľké časti dnešnej Škandinávie, pobaltských štátov a Ruska. Z miesta svojho vzniku bola omývaná prevažne fluviálnymi vplyvmi do morskej oblasti nachádzajúcej sa v tom čase zhruba na juh od tejto lesnej oblasti. Výsledné jantárové ložisko, pozostávajúce z morských pieskov zmiešaných s glaukonitom, je takzvaná „modrá zem“, ktorá sa objavuje v Samlande. Toto jantárové ložisko bolo známe dávno pred antikou. Niet pochýb o tom, že obyvatelia pobrežného regiónu, ktorí sa usadili v delte Visly, vyrábali šperky a kultové predmety z jantáru vyplaveného na pobreží Samlandu a už s jantárom svižne obchodovali.

V priebehu štvrtohorného postupu ľadu sa hrudy tejto modrej zeme roztrhli a transportovali s ľadom do vnútrozemia. Z tohto dôvodu sa jantár vyskytuje až po hranice námrazy ľadovcového pokroku a v usadeninách prúdov topenej vody, ktoré vznikajú rozmrazením ľadu. Tam, kde boli hrudy modrej zeme koherentnejšie ukladané počas ľadových príkrokov Vislovského ľadovca, ktoré sa skončili pred viac ako 12.000 rokmi, sa jantár môže vyskytovať aj lokálne vo vnútrozemských oblastiach. Rozsah takýchto udalostí však nie je ani zďaleka porovnateľný s rozsahom Modrej Zeme v Samlande a je príliš malý na to, aby slúžil ako základ pre rozvoj trvalého systematického obchodu.

Cielená ťažba takýchto ložísk sa uskutočňovala opakovane v historických dobách, ale zriedka systematicky počas dlhšieho časového obdobia, pretože ložiská sú dosť obmedzené aj za optimálnych podmienok a technické možnosti dostupné v skorších dobách neumožňovali vykopávky vo väčšom rozsahu. Je preto kontroverzné, či, kedy a ak áno, do akej miery sa tieto náleziská vnútrozemského jantáru využívali v praveku. Skôr sa dá predpokladať, že ťažba vnútrozemského jantáru sa väčšinou obmedzovala na zachytávanie povrchového jantáru. Niektorí archeológovia napriek tomu uzatvárajú systematický výkop prostredníctvom vykopávok na obdobie stredoveku a staroveku.

Turizmus a jantárová cesta

Takmer vo všetkých štátoch pozdĺž východorímskej trasy Jantárovej cesty sa postupne vytvorili iniciatívy na opätovné vytvorenie obchodnej cesty ako turistickej trasy, väčšinou v súvislosti s programami Európskej únie alebo UNWTO. Rakúske združenie jantárových ciest existuje v Rakúsku od roku 2001. Vytvára sieť múzeí a tematických parkov na tejto trase a prevádzkuje značku pre múzejné vzdelávanie. Európska značka Radfernweg Euro Velo 9 spája Baltské more s Jadranom a bola nazvaná Jantárová cesta. Obdobou je cyklotrasa "Železnou oponou". Na Slovensku bolo viacero zámerov vytvoriť obdobu takýchto programov, avšak slúžili skôr marketingu ich autorov, než reálnemu turizmu.

10 októbra 2020

Budú ešte lastminute ?

Lastminute sa nám jedného dňa rozbehlo do sveta. Po dlhočiznej vandrovke si vyslúžilo uznanie otca kráľa aj celého Lastminutova. Je v plnej sile a chystá sa na poslednú chvíľu navštíviť všetky krajiny sveta. Aby ich spoznal a užil si.

:: Slovensko > Cestovanie > Lastminute

Lastminute
Last minute
50%

Prvá cesta vedie do New Yorku, ale najprv si požičia loď a začne sa to všetko v Británii. Tam sa odštartuje boj o prežitie či neprežitie Last minute. Cesta bude pokračovať na juh a skončí sa vo Švédsku. Turecké prístavy sa nachádzajú v Európe aj v Ázii. Viete povedať ktoré sa nachádzajú tam a ktoré hentam? Neviete! Preto treba všetko krásne precestovať. Takže cestujte, cestujte a my vám k tomu dáme silnú motiváciu vo forme super zľavy tzv LASTMINUTE. Prajete si 15, alebo 22 či dokonca 50% zľavu? Nech sa páči, len prosím cestujte!

Ako je možné, že sa produkuje toľko cestovania? Pýta sa Gréta. Ako si to dovoľujete, je to neudržateľné! A je to vôbec zmysluplné, nemali by ľudia radšej sedieť doma, len tí najneposednejší by si mohli tak maximálne dva-tri krát za rok vyraziť na blízky kopec, či do susednej dediny na hody? Sama Gréta pritom precestuje celý svet a na cestovanie si prenajme ultra ľahkú karbónovú loďku za pár miliónov. To aby ukázala všetkým tupcom, že ako sa má cestovať, keď sa už musí.

Thunbergová sa spolu s otcom v auguste 2019 vydali do USA na klimatický summit OSN v New Yorku (28.8.2019) za sprievodu ďalších troch osôb. Ich jachta Malizia má karbónový trup a je vybavená solárnymi panelmi a podvodnými turbínami, ktoré vyrábajú elektrinu potrebnú k navigácii plavidla a ku komunikácii. Kvôli úspore hmotnosti a teda aj energie nie sú na lodi toalety ani umývadlá. Aj spanie je provizórne, v tesných kajutách. Trocha šialený nápad, ale je predsa potrebné zaujať médiá a takáto nízko emisná preprava je tou najlepšou reklamou toho, čo mladá aktivistka presadzuje.

Niekedy len zlyhá logistika

Nakoniec aj cez všetko nepohodlie bol nápad preplaviť Atlantik kontraproduktívny. Zanechá totiž oveľa väčšiu uhlíkovú stopu. Nie samotná doprava loďou, ale logistika týkajúca sa spätnej dopravy do Európy. Do USA musel priletieť tím piatich ľudí, ktorí majú dopraviť jachtu späť po mori. Z New Yorku sa späť do Európy prepravia lietadlom aj traja Grétiny spoluplavci. Osem leteniek namiesto štyroch, ak by do New Yorku a späť letela Gréta s otcom.

Už o mesiac (23. sept. 2019) skrachovala najväčšia cestovka na svete Thomas Cook, ktorá bola kótovaná na londýnskej aj na frankfurtskej burze. Spoločnosť Thomas Cook Group sa už dlhšiu dobu potýkala s finančnými problémami, nakoniec po odmietnutí podpory od britskej vlády ukončila podnikanie 23. septembra 2019. Približne 21.000 zamestnancov na celom svete zostalo bez práce vrátane 9.000 zamestnancov vo Veľkej Británii a viac než 600.000 zákazníkov zostalo trčať kdesi v zahraničí, čo spôsobilo najväčšiu repatriáciu v histórii Spojeného kráľovstva. Krach spoločnosti znamenal koniec značky, ktorá tu pôsobila od roku 1841.

O pol roka neskôr (feruár. 2020) zostali na zemi všetky lietadlá všetkých leteckých spoločností. Cestovanie bolo celosvetovo zablokované, všetky krajiny sa chránili pred vírusovou pandémiou uzatvorením svojich hraníc. V každej krajine sa ľudia rozhodli zostať doma a nikam necestovať. Zavreli sa školy kostoly, športoviská. Trvalo to niekoľko mesiacov, kým sa časť lietadiel vrátila na oblohu. No dnes už všetci vieme, že väčšina zostane natrvalo v hangároch. O prácu prídu milióny ľudí, skrachujú tisícky podnikov, škody budú nepredstaviteľné. V septembri sa deti po 5 mesiacoch vrátili do škôl, no možno iba na chvíľu. Na jeseň sa očakáva ešte väčší úder pandémie. Aj Gréta mohla konečne nastúpiť do školy a začať sa učiť. Možno je už jej tata spokojný.

Cestovný ruch je na kolenách

V roku 2020 poklesol medzinárodný turizmus o 65% - podľa správy UNWTO z 15.9.2020 poklesol medzinárodný cestovný ruch v prvej polovici roku 2020 o 65%. Medzinárodné príchody turistov sa v júni v porovnaní s rokom 2019 prepadli o asi 95%. Najnovšie údaje zo Svetovej organizácie cestovného ruchu ukazujú, že COVID-19 mal na tento sektor závažný dopad. Podľa nového čísla Svetového turistického barometra od špecializovanej agentúry OSN poklesli príchody medzinárodných turistov počas prvého polroka o 65%. To predstavuje bezprecedentný pokles, pretože krajiny na celom svete uzavreli svoje hranice a v reakcii na pandémiu zavreli okrem letísk aj hotely, reštaurácie, cestovné kancelárie, lyžiarske strediská.

Už nie je želateľné také masové cestovanie. Je otázkou ako bude vyzerať a či vôbec bude jestvovať "cestovný ruch" (odvodené od slova ruch=rušný). Ak áno, potom je namieste očakávať, že ceny v cestovnom ruchu zajtrajška #TravelTomorrow výrazne narastú. Cestovať budú možno iba ľudia, ktorí budú na to mať, alebo tí, ktorí budú musieť cestovať. Masové prevážanie veľkých skupín turistov z jednej krajiny do inej je asi minulosťou, od ktorej si musíme začať odvykať.

A čo náš obľúbený lastminute? Ten paradoxne žije dodnes, aspoň vo fiktívnej podobe, na weboch niektorých zúfalých cestoviek. Asi mnohí z nich ešte nepochopili, že svet sa zmenil. Iní možno iba fantazírujú, že medzi školským štrajkom Grety Thumberk, krachom Thomasa Cooka a vírusom likvidujúcim cestovanie by mohol byť nejaký súvis. To je nezmysel, ktorý brzdí mraky. To skôr Lionel Messi pochádza z Tralfamadoru.

Každý súdny profesionál iste uzná, že práve lastminute boli hlavným zdrojom neuváženého masového hýrenia s nežiadúcimi dopadmi na životné prostredie, ekológiu, život obyvateľstva niektorých exponovaných lokalít. UNWTO sa už viac ako desaťročie vyjadruje, že cestovanie bez dôvodu nie je udržateľné, že budúcnosť vidí v zodpovednosti za podporu udržateľného a všeobecne dostupného cestovného ruchu zameraného na dosiahnutie univerzálnej Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj a ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Svetová organizácia cestovného ruchu ponúka vedúce postavenie a podporu sektoru cestovného ruchu pri rozširovaní znalostí a politík cestovného ruchu na celom svete, obhajuje zodpovedný cestovný ruch a podporuje cestovný ruch ako hnaciu silu k hospodárskemu rastu, inkluzívnemu rozvoju a environmentálnej udržateľnosti. So súčasným členstvom 156 krajín UNWTO podporuje implementáciu Globálneho etického kódexu v cestovnom ruchu s cieľom maximalizovať sociálno-ekonomický prínos cestovného ruchu a zároveň minimalizovať jeho možné negatívne dopady.