24 septembra 2020

Partneri UNWTO

Covid-19 pandémia dala jasne najavo, že on-line nástroje fungujú ako záchranné lano na vyhľadávanie informácií a umožňujú zostať v kontakte. Digitálne zručnosti sú v súčasnosti kritickejšie ako kedykoľvek predtým a budú zásadné pri pomoci krajinám zotaviť sa rýchlejšie a udržateľnejšie po pandémii.

:: Slovensko > Cestovanie > Partneri UNWTO

partnerstvo Google UNWTO

UNWTO (United Nations World Tourism Organization) - Svetová organizácia cestovného ruchu OSN - robí kroky k vytvoreniu a upevneniu strategic. partnerstiev v oblasti súkromného sektora.

Prvý akceleračný program sa bude konať 23. septembra 2020 virtuálne a hostiteľmi budú Juhoafrická republika, Nigéria a Keňa.

Preto sa Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) a Google spojili v rámci online programu akcelerátora určeného pre ministrov cestovného ruchu členských štátov, ich tímy, najlepšie cestovné združenia, rady pre cestovný ruch a organizácie cieľového marketingu, aby podporili inovácie a digitálnu transformáciu pre plánovanie lepšieho cestovného ruchu.

Počas tohto zasadnutia získajú účastníci z prvej ruky (od UNWTO a Googlu) prístup k poznatkom v oblasti cestovného ruch, ako aj k vývoju nových stratégií prostredníctvom digitálnych znalostí a poznatkov o údajoch pre udržateľnejšie zotavenie.

Pretože svet je na ceste k oživeniu, nastal čas rozvíjať nové zručnosti, aby sa pripravili na nové normály cestovného ruchu. Sme presvedčení, že môžeme spolupracovať na urýchlení sily cestovného ruchu, adaptácii a prosperite v novom prostredí a na podporu udržateľného rastu pre milióny ľudí na celom svete, pripojte sa k nám!

Spolupráca UNWTO a Expedia

Spolupráca UNWTO a Expedia

Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) bude spolupracovať so skupinou Expedia na posilnení väzieb medzi verejným a súkromným sektorom a na oživení cestovného ruchu po dopadoch pandémie COVID-19. Obidve strany podpísali memorandum o porozumení, v ktorom sa bude usilovať o spoluprácu na rôznych témach, ktorých spoločným cieľom je oživenie a zvýšenie odolnosti a udržateľnosti tohto odvetvia.

Generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikashvili sa stretol s predstaviteľmi skupiny Expedia v Bruseli, v nadväznosti na úspešné rozhovory s lídrami európskych inštitúcií. Toto posilnené partnerstvo zdôrazňuje záväzok UNWTO posilňovať vzťahy so súkromným sektorom a umožní užšiu spoluprácu Špecializovanej agentúry OSN (UN) so skupinou Expedia. Spoločné akcie sa zamerajú na informácie o trhu a inovácie. UNWTO a Expedia budú tiež spolupracovať na podpore podnikania a odborného vzdelávania a v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Od samého začiatku tejto krízy je UNWTO silným zástancom úzkej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.

Generálny tajomník Zurab Pololikashvili uviedol: „Od samého začiatku tejto krízy je UNWTO silným zástancom úzkej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom. Toto rozšírené partnerstvo pomôže zlepšiť naše znalosti o globálnych trendoch cestovného ruchu, čo nám umožní reagovať na nové výzvy a usmerňovať obnovu cestovného ruchu. Pomôže nám tiež umiestniť inovácie a udržateľnosť do centra tohto oživenia, čím sa zabezpečí, že cestovný ruch bude silnejší ako predtým.“

V rámci partnerstva medzi UNWTO a spoločnosťou Expedia Group sa obe strany budú deliť o údaje o trendoch a vývoji v oblasti cestovného ruchu, a to v globálnom aj lokálnom meradle. To pomôže pri rozhodovaní pri tvorbe politík založených na údajoch zameraných na trvalo udržateľné zotavenie a budúci rozvoj cestovného ruchu.

Poslanie UNWTO

UNWTO sa stará o podporu zodpovedného, udržateľného a všeobecne dostupného cestovného ruchu. UNWTO presadzuje hodnotu cestovného ruchu ako hnacej sily ekonomického rastu, inkluzívneho rozvoja a environmentálnej udržateľnosti a ponúka vedenie a podporu pri presadzovaní vedomostí a politík cestovného ruchu na celom svete.

Uznávajúc úlohu UNWTO pri podpore potenciálu cestovného ruchu v boji proti chudobe a dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja, Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2017 za Medzinárodný rok udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj (IY2017) a od júla 2017 je UNWTO na zozname organizácií rozvojovej pomoci OECD.

Cestovný ruch je zahrnutý v SDG 14: „Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje pre trvalo udržateľný rozvoj“ (okrem cieľa udržateľného rozvoja 8: „Podporovať udržateľný, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, plná a produktívna zamestnanosť a dôstojná práca pre všetkých a SDG 12: „Trvalo udržateľná spotreba a výroba“). vykonáva UNWTO a jej členské štáty (na bilaterálnej alebo regionálnej úrovni) a tiež s podporou niektorých observatórií udržateľného cestovného ruchu UNWTO v rôznych pobrežných krajinách.

Príkladom takéhoto úspešného projektu môže byť projekt Oceány (link nižšie).

UNWTO venuje osobitnú pozornosť aj situácii malých ostrovných rozvojových štátov (SIDS - Small Island Developing States) a ich výzvam súvisiacim s rozvojom trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Vzhľadom na význam, ktorý UNWTO pripisuje námornému, pobrežnému a vnútrozemskému vodnému cestovnému ruchu, na základe návrhu Výboru pre cestovný ruch a konkurencieschopnosť prijalo 22. valné zhromaždenie v Číne v septembri 2017 definíciu „námorného, pobrežného a vnútrozemského vodného cestovného ruchu“.

Zdroj:

 • UNWTO and Google - sú partnermi v oblasti programu online akcelerátora
 • UNWTO and Expedia Group - sú partnermi v oblasti zdieľania dát a poznatkov, ktoré budú sprevádzať obnovu cestovného ruchu.
 • UNWTO - sloven. Svetová organizácia cestovného ruchu OSN (organizácie spojených národov / angl. UN - United Nations)
 • OSN - organizácie spojených národov
 • #IY2017 - International Year of Sustainable Tourism for Development 2017 / Medzinárodný rok udržateľného turizmu UNWTO pre rozvoj bol oficiálne vyhlásený počas veľtrhu FITUR 2017 v Madride
 • Oceans and Seas Related Measures Contribute - ako opatrenia súvisiace s oceánmi a moriami prispievajú k hospodárskym, sociálnym a environmentálnym aspektom trvalo udržateľného rozvoja
 • OECD - Tourism
 • 14 SDG - Sustainable Development Goals / ciele udržateľného rozvoja pre oblasť turizmu
 • SIDS - Small Island Developing States / osudy malých ostrovných štátov
 • Veľtrh cestovného ruchu Fitour (Španielsko) - Ifema Madrid
 • _____
 • _____

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára