16 septembra 2020

Pokles medzinárodného turizmu 2019/2020 o 65%

Podľa správy UNWTO 15.9.2020 poklesol medzinárodný cestovný ruch v prvej polovici roku 2020 o 65%. Medzinárodné príchody turistov sa v júni v porovnaní s rokom 2019 prepadli až o 93%. Tieto čísla sú alarmujúce a vyvolávajú množstvo otázok.

:: Slovensko > Cestovanie > Pokles medzinárodného turizmu

medzinárodný turizmus

Najnovšie údaje Svetovej organizácie cestovného ruchu ukazujú, že opatrenia súvisiace s COVID-19 mali na celý sektor závažný dopad. Podľa posledných čísel Svetového turistického barometra, čo je nástroj špecializovanej agentúry OSN na meranie návštevnosti, t.j. kľúčový ukazovateľ nárastu či poklesu turizmu, poklesli príchody medzinárodných turistov počas prvého polroka 2020 o 65%. To predstavuje bezprecedentný pokles, pretože krajiny na celom svete uzavreli svoje hranice a v reakcii na pandémiu zaviedli cestovné obmedzenia.

V posledných týždňoch sa rastúci počet cieľov začal opäť otvárať medzinárodným turistom. UNWTO hlási, že začiatkom septembra 53% cieľov zmiernilo cestovné obmedzenia. Mnoho vlád je napriek tomu naďalej opatrných a táto najnovšia správa ukazuje, že výluky zavedené v priebehu prvého polroka mali obrovský vplyv na medzi-národný cestovný ruch. Prudký náhly pokles počtu prijatých osôb vystavil riziku milióny pracovných miest a podnikov.

Rekordy ekonomických strát

Podľa UNWTO sa výrazný pokles dopytu po medzinárodnom cestovaní v období január - jún 2020 premietol do straty 440 mil. medzinárodných príletov a vývozných výnosov z medzinárodného cestovného ruchu okolo 460 miliárd USD. Je to zhruba päťnásobok straty príjmov z medzinárod. cestovného ruchu zaznamenaných v roku 2009 počas svetovej hospodárskej a finančnej krízy.

Generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikashvili uviedol: „Posledný svetový barometer cestovného ruchu ukazuje, aký hlboký dopad má táto pandémia na cestovný ruch, odvetvie, v ktorom sú milióny ľudí odkázaní na svoje súvis. živobytie. Bezpečné a zodpovedné medzinárodné cestovanie je však dnes možné v mnohých častiach sveta a je nevyhnutné, aby vládny sektor úzko spolupracoval so súkromným sektorom, aby sa globálny cestovný ruch opäť dostal do pohybu. Kľúčová je koordinovaná činnosť.“

Bezpečné a zodpovedné medzinárodné cestovanie je dnes možné v mnohých častiach sveta a je nevyhnutné, aby vlády úzko spolupracovali so súkromným sektorom, aby sa opäť globálny cestovný ruch dostal do pohybu.

Slovenský turizmus klesol v októbri pod 18%

Covid19TourismIndex Slovakia

Všetky globálne regióny boli tvrdo zasiahnuté

Napriek postupnému opätovnému otváraniu mnohých destinácií od 2. polovice mája sa očakávané zlepšenie počtu medzinárodného cestovného ruchu počas vrcholiacej letnej sezóny na severnej pologuli nenaplnilo. Európa bola druhým najviac postihnutým spomedzi všetkých svetových regiónov so 66% poklesom počtu turistov prichádzajúcich v prvej polovici roku 2020. Trpela tým aj Amerika (-55%), Afrika a Blízky východ (-57%). Avšak najviac zasiahnutá bola Ázia a Tichý oceán, najviac postihnutý región, ktorý pocítil vplyv COVID-19 na cestovný ruch, a to za šesťmesačný pokles turistov o 72%.

Na subregionálnej úrovni zaznamenali štatisticky najväčší pokles severovýchodná Ázia (-83%) a južné Stredomorie (-72%). Všetky regióny a subregióny sveta zaznamenali pokles príchodov o viac ako 50% v januári až júni 2020. Zníženie medzinárodného dopytu sa odráža aj v dvojciferných poklesoch výdavkov na medzinárodný cestovný ruch medzi veľkými trhmi. Hlavné odchádzajúce trhy, ako napríklad USA a Čína, sú naďalej v pokoji, aj keď niektoré trhy, ako napríklad Francúzsko a Nemecko, v júni zaznamenali určité zlepšenie.

Do budúcnosti sa zdá pravdepodobné, že znížený cestovný dopyt a dôvera spotrebiteľov budú mať naďalej vplyv na výsledky po zvyšok roka. V máji UNWTO načrtla tri možné scenáre, ktoré poukazujú na pokles medzinárodného príchodu turistov z roku 58% na 78% v roku 2020. Súčasné trendy do augusta poukazujú na pokles dopytu bližšie k 70% (scenár 2), najmä teraz, keď niektoré destinácie - zavádzajú nové cestovateľské obmedzenia.

Rozšírenie scenárov do roku 2021 poukazuje na zmenu trendu v budúcom roku na základe predpokladov postupného a lineárneho rušenia cestovných obmedzení, dostupnosti vakcíny alebo liečby a návratu dôvery cestujúcich. Napriek tomu by návrat na úroveň roku 2019, pokiaľ ide o príchody turistov, trval medzi 2,5 a 4 rokmi.

Zdroj: International Tourist Numbers Down 65% in First Half of 2020, UNWTO Reports.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára